Turpinot iesākto

Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada ūdenstilpes un ūdensteces diska prezentācija tā veidotājiem — Krāslavas novada centrālās bibliotēkas darbiniekiem — ir viens no gaidītākajiem gada pasākumiem. Diska izveidē ir ieguldīts ļoti nopietns darbs, kuru padarīja bibliotēkas sistēmas administratore Ilona Cabule, bibliotekāre Anna Bartuša, uz sabiedriskiem pamatiem palīdzēja bijušais praktikants Igors Domanickis.

Pasākumu atklāja bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas, kura atgādināja, ka ne jau pirmo gadu Krāslavas novada centrālā bibliotēka strādā digitalizācijas jomā. Pirms diviem gadiem bibliotēkas lasītavā prezentēja pirmo pašu veidoto disku par mūsu pilsētas pamatlicējiem grāfiem Plāteriem. Plānojot nākamos darbus, bibliotēkas darbinieki izdomāja, ka ir jāapkopo vienuviet informācija par visām bijušā Krāslavas rajona teritorijas ūdenstilpnēm. Pirms gada tika prezentēta saturiski vērtīgā diska pirmā daļa — triju novadu ezeri. Šogad bibliotēkā jauns disks, kurā apkopotas ziņas par triju novadu aptuveni 300 ezeriem un 200 upēm, upītēm un strautiem. Būtībā jaunā informācija ir iepludināta tajā pirmajā diskā, padarot jauno disku krietni vērtīgāku.
Jau pirms gada diska prezentācijā tā veidotājas īpaši uzsvēra, ka šis ir absolūti jauns un nebijis produkts, arī informācijas apjoma ziņā ir visietilpīgākais, kas līdz šim bibliotēkā ir tapis. Šos vārdus pilnībā var attiecināt arī uz šī gada produktu, kas tāpat prasīja lielu darbu un pacietību. Tādu vērtību tik īsā laikā nevar radīt bez kolēģu un citu cilvēku atsaucības, atbalsta. Par ieteikumiem diska satura pilnveidošanai veidotāji pateicas arī Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Iekšējo ūdeņu kontroles daļas Daugavpils sektora vadītājam un vecākajiem inspektoriem, publisko bibliotēku vadītājiem.

Diska ievadā rakstīts: “Ūdeņiem — upei, ezeram, jūrai un pat nelielam dīķim — piemīt īpatnējs skaistums, kas saista cilvēku. Ikviens ceļinieks vietu atpūtai cenšas izvēlēties ūdens malā, ne vien lai dzesētu slāpes, nomazgātu ceļa putekļus, bet arī tādēļ, ka tā tuvums, viļņošanās, mūžīgā kustība sniedz neparastu baudījumu. Daudzi pat nenojauš, ka viņi stāv pie sliekšņa, kas ved līdz galam neizzinātā, tādēļ vēl samērā noslēpumainā pasaulē, kurā dzīve rit pēc saviem likumiem...”

Ar diska saturu klātesošos iepazīstināja tā veidotājas. Tagad jāsaka — tas tapis divos gados un sastāv no piecām daļām: īpaši aizsargājamas dabas teritorijas bijušajā Krāslavas rajonā; latviešu tautas teikas un dzeja par ūdeņiem, upēm un ezeriem; ūdenstilpes; ūdensteces; aktīvā atpūta pie ūdeņiem. Saturiski ūdenstil-pes un ūdensteces ir vislielākā diska daļa. Protams, ir ievads un cita informācija. Tajā pārstāvētas vairākas nozares: ģeogrāfija, li-teratūra, tiesības, tūrisms un sports.

Prezentācijas noslēgumā bibliotēkas vadītāja V. Magidas dis-ka veidotājiem pasniedza nelielas dāvaniņas. Finansiālu apsvērumu dēļ jaunais produkts nav tiražēts lielos apjomos, bet ikvienam interesentam ir pieejams bibliotēkā. Disku bibliotēka dāvinās skolām, muzejam, lai izmanto bērni un pieaugušie, jo informācija vajadzīga vienmēr. Fotoattēli nav pilnībā par visiem ūdeņiem, jo pie katra ezera vai upītes bibliotēkas darbinieki nevarēja aizbraukt ne fiziski, ne finansiālu apsvērumu dēļ.

Par nākotnes iecerēm šoreiz konkrētība netika sniegta, atšķirībā no iepriekšējās prezentācijas, kad tajā visi uzzināja, kāds produkts konkrēti gaidāms pēc gada. Bet ideju bibliotēkas darbiniekiem esot ļoti daudz, tālab pēc gada, novembra beigās vai decembra sākumā, ļaudis atkal tiks aicināti uz jauna diska prezentāciju.

Juris ROGA