Kas pašlaik ir priviliģētā šķira

Rajona avīzes septiņdesmitajā jubilejas gadā, biežāk nekā parasti šķirstot saudzīgi saglabātās iešūtās avīzes, mūsu korespondenti rūpīgāk ieskatās aizritējušo gadu notikumos. Viss tiek iepazīts salīdzinājumā…

Divdesmitais gadsimts, kas satricināja pasauli ne tikai ar cietsirdīgākajiem un postošākajiem kariem cilvēces vēsturē, bet arī ar revolūcijām, noslēdzās ar Padomju Sociālistisko Republiku Savienības, kuras sastāvdaļa bija arī Baltijas valstis, sagrāvi. Varmācīga Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pievienošana PSRS ir neapstrīdams fakts, kā arī tai sekojošās cietsirdīgās deportācijas, kuras skāra ne tikai padomju režīma pretiniekus, bet arī tos, kuri nepiekrita piespiedu lauksaimniecības kolektivizācijai. Tūkstošiem sakropļotu cilvēku likteņu, kuri piespiedu kārtā tika izvesti uz Sibīriju, kur daudziem tālās, aukstās zemes kļuva par kapavietu. Šīm Latvijas vēstures traģiskajām lappusēm mūsu avīze vienmēr veltījusi pienācīgu uzmanību. Tajā pašā laikā netaisni rīkojas tie vēsturnieki, kuri cenšas izdzēst no cilvēku atmiņas izcilus Padomju Latvijas sasniegumus; tauta, kura spēja pēc kara atjaunot rūpniecību un izveidot spēcīgu, progresīvu agrorūpniecības kompleksu. Un bijušajā Krāslavas rajonā mēs lepojāmies ar kolhoziem un sovhoziem, kuru slava nonāca ne tikai līdz Rīgai, bet pat līdz pašai Maskavai!Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 32 (25.04.2017.)