Barikāžu laiku atceroties

img


Pagājuši trīsdesmit trīs gadi kopš trauksmainajām 1991. gada janvāra dienām, kad faktiski visa Latvija kļuva par barikādēm cīņā par tikko atjaunotās Latvijas valsts brīvību, bet Rīgā tika izbūvētas īstās barikādes.

Tā bija Latvijas Republikas (LR) varas iestāžu un Latvijas Tautas frontes (LTF) organizēta nevardarbīgas pretošanās PSRS varas iestāžu centieniem pārņemt kontroli pār politiski nozīmīgiem objektiem – LR Augstāko Padomi, Ministru kabinetu, Latvijas Valsts radio un televīzijas centru Zaķusalā un citiem svarīgiem objektiem laikā no 1991. gada 13. janvāra līdz 26. janvārim.Īpašās kārtības sargu vienības turpināja Latvijas Valsts radio un televīzijas centra apsardzību Zaķusalā līdz pat 1991. gada 18. augustam.Svarīgāko objektu aizsardzībā piedalījās apmēram piecdesmit tūkstoši cilvēku, no tiem vairāk par simts cilvēkiem no toreizējā Krāslavas rajona.Pagājušajā sestdienā, tieši Barikāžu aizstāvju piemiņas dienā 20. janvārī, Izvaltas skolā notika Krāslavas novada  barikāžu aizstāvju tikšanās. Barikāžu aizstāvju  atceres dienas pasākums notika arī Andzeļos un Dagdā.Pasākumā par barikāžu laiku atmiņās dalījās krāslavieši Ilgvars Andžāns un Alfrēds Buls, Žanis Nikolaičenko no Izvaltas, Aleksandrs Lubāns no Andrupenes, Pēteris Ratkevičs no Skaistas un citi.Pasākumu kuplināja Izvaltas Tautas nama mazie un lielie dejotāji, dziedošo vīru trio “Izvaltas ozoli”. Barikāžu notikumiem veltītu dzeju lasīja autore Ilze (Elizabete) Vovka no Aulejas.Tikšanās noslēgumā visiem klātesošiem tika piedāvāta “barikāžu” putra, speķmaizītes un karsta tēja.Valdemārs GekišsFoto: 1991. gada barikāžu dalībnieki.Baibas Mileikas foto