Labklājības ministrs vērtē Krāslavas novadā paveikto

img

Jau vēstījām, ka 9. novembrī Krāslavā reģionālajā vizītē bija ieradies Latvijas Republikas labklājības ministrs Uldis Augulis. Diena tika pavadīta ražīgi. Ministrs tikās ar Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku un tika iepazīstināts ar situāciju novada sociālajā jomā.

Vispirms Uldis Augulis devās uz Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centru "Mūsmājas". Izremontētajās telpās “Mūsmāju” direktore Ērika Geka novadīja nelielu ekskursiju, stāstot par centrā sniegtajiem pakalpojumiem.Ministrs ar interesi apskatīja kabinetus un bērniem pieejamos mācību līdzekļus un materiālus, kurus konsultāciju laikā izmanto speciālisti. Atgādinām, ka Krāslavas novada bērniem pieejami Dienas centra pakalpojumi, kā arī nodarbības pie speciālistiem - logopēda, psihologa un fizioterapeita. Jāpiebilst, ka centrs nemitīgi meklē iespējas piesaistīt arī citus nepieciešamos speciālistus, un apkārtējā vide tiek pārveidota un papildināta ar jauniem objektiem. Notiek dinamiska attīstība un virzība uz priekšu.Viens no galvenajiem notikumiem ministra vizītes programmā bija ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma atklāšana ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem Krāslavā, Grāfu Plāteru ielā 10.Pirms iepazīties ar rezultātu, Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, viena no projekta autorēm,  pastāstīja par projekta gaitu:

“2020. gada janvārī, pēc vairākiem izvērtējumiem no Labklājības ministrijas un Latgales plānošanas reģiona puses,pēc projekta pieteikuma sagatavošanas un vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīšanas par Eiropas reģionālā fonda un valsts finansējuma piešķiršanu Krāslavas novada pašvaldība uzsāka īstenot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, ieviešot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā plānotos pasākumus.Projekta galvenās darbības ir piecu pašvaldības sociālo pakalpojumu piedāvājuma nodrošināšana - jauna ģimenes videi pietuvināta pakalpojuma izveide Krāslavas novadā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem, divi jauni pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī divi jauni pakalpojumi pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem.Projekta darbība plānota līdz šī gada beigām, projekta kopējās attiecināmās izmaksas 816 191 EUR, arī pašvaldība ir ieguldījusi ievērojamus papildu līdzekļus.”Attīstības nodaļas vadītāja izteica pateicību visiem projekta realizācijā iesaistītajiem.“Mūsmāju” direktorei Ināra Dzalbe pasniedza fotogrāfiju kolāžu, kurā skatāma jaunās iestādes atrašanās vieta pirms darbu sākuma. Ievērojot tradīciju, pirmais jaunās mājas slieksni pārkāpa kaķis, kaut arī rotaļu, tas ieņēma savu vietu jaunajā ēkā.Divstāvu ēka celta pēc mūsdienu standartiem. Šeit nepieciešamības gadījumā ērti var izmitināt 8 bērnus.Visi tikšanās dalībnieki devās apskatīt mājīgās telpas, kur sveica Ēriku Geku, pasniedzot ziedus.Tikšanās turpinājumā, bērnu sociālās rehabilitācijas centra jaunajā ēkā, ministram piedāvāja piedalīties saldumu rotāšanas meistarklasē. Saskaņā ar plānu bija paredzēts kūku pārklāt ar putukrējumu un pievienot dekorācijas par godu gaidāmajiem valsts svētkiem, taču viesis graciozi izvairījās, uzticot šo svarīgo darbu Ērikai Gekai.

Reģionālās vizītes ietvaros ministrs tikās arī ar Krāslavas novada pašvaldības domes vadību, Sociālā dienesta, Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas pārstāvjiem, kā arī ar Krāslavas novada pensionāru biedrības valdi. Jeļena AVSJUKEVIČAAutores foto