Dārza svētki Aulejā

img


Pagājušā vasaras mēneša otrajā sestdienā Aulejā notika Dārza svētki. Ciema iedzīvotājiem un viesiem bija sagatavota daudzveidīga programma - bērni varēja zīmēt un piedalīties saldumu gatavošanas meistarklasē kopā ar Inesi Dreļu, pieaugušie iesaistīties diskusijā ar moderatoru Āri Ādleru par aktīvajām kopienām, atbildēt uz novada bibliotēkas darbinieku sagatavotās viktorīnas jautājumiem un piedalīties loterijā. Bet Dārza svētku otrajā daļā - pasākuma spilgtākais punkts - Ilzes Vovkas grāmatas “Agape” atvēršana. Bet par visu pēc kārtas…

Noteiktajā laikā Aulejas Tautas nama zālē sanākušos uzrunāja biedrības “Krāslavas rajona partnerība” valdes locekle Aina Dzalbe. Pēc apsveikuma vārdiem spēlē iesaistījās pieredzējis moderators un pilsoniskās sabiedrības aktīvists, vietējās attīstības speciālists Āris Ādlers. Viņš stāstīja par to, ka Latvijā visur tiek veidotas iedzīvotāju padomes, kas ir ļoti svarīgas katras kopienas attīstībai. Pieredzē par Iedzīvotāju padomes izveidi dalījās Viļānu apvienības Dekšāres pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Jolanta Smane. Viņa stāstīja, ka ideja par Iedzīvotāju padomes izveidi radusies jau sen, jo bija daudz dažādu jautājumu, kuru risināšanu gribējās ietekmēt. Toreiz līdzīga Iedzīvotāju padome jau bija izveidota Rēzeknes novadā, kas tika ņemts par piemēru. Dekšāres pagasta iedzīvotāju mērķtiecīga, aktīva un rūpīga darba rezultātā jau sešus gadus darbojas Iedzīvotāju padome. Iedzīvotāji realizē dažādus projektus un idejas, saņemot atbalstu un finansējumu no pašvaldības.

Kamēr pieaugušie apsprieda sev svarīgas tēmas, bērni ar Inesi gatavoja dažādus saldumus. Daži bērni zīmēja uz molberta pie ieejas Tautas namā, citi deva priekšroku bērniem paredzētajam stūrītim Aulejas pagasta bibliotēkā.Svētku otrajā daļā - Elizabetes (Ilzes Vovkas) pirmās autorgrāmatas "Agape" prezentācija. Pirms jaunā izdevuma prezentācijas Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe Žaneta Moiseja uzdeva jautājumus par Aulejas vēsturi un dažādiem citiem faktiem. Visi kopā centās atcerēties, kad Aulejas vārds pirmo reizi minēts rakstītos avotos, kā arī uzskaitīt pagasta ezeru nosaukumus, kuru ir vairāk nekā ducis. Neskatoties uz viltīgajiem jautājumiem, zālē atradās erudīti cilvēki, kuri bez šaubīšanās spēja atbildēt par, piemēram, baznīcas būvniecības pabeigšanas gadu. Kopumā jautājumi un atbildes sniedza vērtīgu informāciju.Skanēja pateicības vārdi Aulejas un Kombuļu pagastu pārvaldes vadītājam Aivaram Umbraško, kurš palīdzēja grāmatas izdošanā. No Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Aivars Umbraško saņēma Pateicības rakstu par novada popularizēšanu un ieguldījumu Krāslavas novada kultūras dzīvē. Apbalvojumu pasniedza Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore Valentīna Magidas.Pienāca laiks dot vārdu pasākuma varonei - Ilzei Vovkai, Aulejas Tautas nama kultūras pasākumu organizatorei un talantīgai dzejniecei. Kā atzīmēja Žaneta Moiseja, Ilze ir radoša personība, ko apliecina neskaitāmas balvas un pateicības dzejoļa žanra radošo darbu konkursos. Ilze raksta latviski un latgaliski. Pavasarī laikraksta “Ezerzeme” un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izsludinātajā radošo literāro darbu konkursā “Krāslavas pilsētai - 100” Ilze kļuva par konkursa laureāti.Protams, dzejoļu grāmatas atvēršana ir to lasīšana. Šeit daudzus gaidīja pārsteigums, jo dzeja skanēja no improvizētas akas, kas atrodās zālē. Dzeju runāja arī pati autore. Pēc tam Ilze pateicās tiem, kuri ar vārdu vai darbu palīdzējuši izdot viņas pirmo dzejoļu krājumu, dāvājot jaunās grāmatas “Agape” eksemplārus, kas bija parakstīti ar roku. Vērts atzīmēt, ka Ilzes pseidonīms nav izvēlēts nejauši – Elizabete ir vārds, kuru viņa gribēja saņemt pirmās komūnijas laikā, bet neizdevās. Agape grieķu filozofijā nozīmē sava veida nesavtīgu mīlestību, pašatdevi. Tā saucās jauniešu grupa, ar kuru Ilze strādāja Līvānos.Klātesošie sveica Ilzi Vovku ar ziediem un veltīja sirsnīgus vārdus, vēlot neizsīkstošas ​​radošās gaitas. Pēc sirsnīgiem apsveikumiem viesi apvienojās grupās, kur pārrunāja pasākumu un Ilzes dzejoļus, daži steidza iemūžināt atmiņā paliekošus mirkļus fotogrāfijās un video, citi ielūkojās krājumā un lasīja dzejoļus.

Lieliska iespēja satikties. Vēlam jaunus sasniegumus un drīzu otrā dzejoļu krājuma iznākšanu!Jeļena AVSJUKEVIČA