Atvadu zvans, pēdējais akords

img


Maija ceriņu plaukums, lakstīgalu treļļi… Aiz muguras – mācību gads, priekšā – vasaras brīvlaiks. Bet devītās klases skolēniem un vidusskolu absolventiem tas ir apzināts nākotnes ceļa izvēles laiks, bez tiesībām kļūdīties. Mūsu dzīves jēga – nebeidzams ceļš uz sapni.… Sestdiena. Saules spožuma apspīdēts pie Varavīksnes skolas sliekšņa norit svētku pasākums. Ceļa vārdi skanēja gan no pasākuma vadītājiem, gan skolas direktores Marijas Mickevičas. Milzum daudz ziedu – kā pateicība skolotājiem. Turpinājumā – uzaicinājums devītklasniekiem doties uz skolas dārzu stādīt augļu kokus. Kas tāds nekad neaizmirstas…Nelielā skolas zāle ir rotāta svētku rotā. Pēc senas tradīcijas skolas zālē pēdējā zvana dienā pieņemts rīkot svētku koncertu ar nosaukumu “Pēdējais akords”. Brīnišķīgās, radošās idejas autore ir pedagoģe Rita Andrejeva. Pirmajās rindās svētku galvenie vaininieki – devīto un divpadsmito klašu skolēni. Viņiem savus labākos priekšnesumus dāvāja solisti – Anastasija Čubreviča, Alisa Andrukoviča, Milāna Milaševiča, Milēna Kovaļova, zināmais skolas ansamblis ONLINE, kā arī mūziķi. Iemīļotās dziesmas skanēja latviešu, krievu un angļu valodās. Absolventu acīs mirdzēja asaru lāses, kulminācijas brīdī dienas varoņi uz valsi aicināja skolotājas.Vēl jānokārto eksāmeni un tad jādodas lielajā dzīvē, kuras jēga – mīlestība, sapņi, darbs Latvijas labā. Mēs esam dažādi, bet dzimtene mums ir viena. Par skolas saitēm stiprāku nav. Sākas skolas absolventu draudzība visa mūža garumā…Lai labs ceļa vējš!Aleksejs GONČAROVS