Skolēnu kora dziedāšanas tradīcijas saglabāšana

img


Aprīļa pēdējā piektdienā Krāslavā sadziedāja novada izglītības iestāžu koru dalībnieki no Dagdas vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas ģimnāzijas. Tikšanās mērķis - pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas, attīstīt, kopt un pilnveidot koru kopdziedāšanas tradīciju.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.-9. klašu korim bija jāstājas žūrijas priekšā un jāizpilda savas koru grupas konkursa repertuārs, bet 1.-4. klašu kori dziedāja mīļākās tautasdziesmas un latviešu komponistu dziesmas no sava kora repertuāra. Visi vienojās skanīgās kopdziesmās.Koru dziedājums uzrunāja žūriju: mūzikas skolotājas Silviju Stivriņu, folkloras kopu vadītāju, Olgu Grecku, Krāslavas kultūras nama jauktā kora “Krāslava” diriģenti un Anželiku Pokuli, Dagdas pilsētas kultūras centra sieviešu kora “Vēju roze” vadītāju. 

Skanīgas balsis, vecāku iesaiste, skolotāju pacietība, diriģentu izdoma un mīlestība uz bērniem un dziesmu – tas viss bija uz lielās skatuves.Pateicības par kora dziedāšanas tradīciju kopšanu, tālāk pilnveidošanu un saglabāšanu, piedaloties Krāslavas novada izglītības iestāžu koru sadziedāšanās pasākumā, saņēma Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 1.-4.kl. meiteņu koris DO-Re-Mi, diriģente Nadezdha Tadello, Dagdas vidusskolas 2.-5. kl. koris Anželikas Pokules vadībā un Krāslavas ģimnāzijas 1.-4.kl. koris, diriģente Ilona Aprupe. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.-9. klašu koris “Dominanta” diriģentes Ritas Andrejevas vadībā ieguva 1.pakāpes diplomu. Paldies virtuozajai koncertmeistarei Allai Kuzmičai.Dziesmu dziedāšanas tradīcija, mīlestība pret savas tautas kultūru, gatavība piedalīties, būt kopā ir svarīga gan pirmklasniekam gan 14 gadīgam pusaudzim - kora dziedātājam. Pēc 2 gadiem būs kārtējie Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ar skaistu, sarežģītu, jaudīgu koru repertuāru un iespēju skanīgākajiem būt Sidraba birzī!Šogad sagaidīsim Latvijas Dziesmu svētku 150gadi, kordziedātāju skolotājas būs Mežaparka estrādes svētku koncertu dalībnieces, kuras ar jauniem spēkiem, iedvesmas stāstiem uzsāks jaunu ciklu uz skolēnu svētkiem, lai kopā ar saviem audzēkņiem no Krāslavas novada dziedātu Mežaparka estrādē Rīgā 2025. gadā.Sekmēt un motivēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē ir mūsu –interešu izglītībā iesaistīto uzdevums.Lai lepnums par latviskumu, par tradīcijas spēku, kas kopjama kopā sadarbojoties. Sanita KUMPIŅA,Krāslavas Bērnu un jauniešu centra metodiķeAlekseja GONČAROVA foto