Radošuma piepildīta nedēļa Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā

img


Skatuves runa, teātris
Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību- tāds laiku laikos ir bijis Skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkursa viens no uzdevumiem. Tikties klātienē uz īstas skatuves, pieskaņotā apgaismojumā, dzirdot klausītāju un skatītāju aplausus, nebija iespējam divus iepriekšējos mācību gadus.

Šogad izdevās un pa īstam! Domas atklāsme, spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam, kontakts ar to, skaidra dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātāja vecumam un individualitātei- to visu vēroja arī šī gada 1. kārtas klātienes konkursa priekšnesumu vērtētāji: latviešu valodas un literatūras skolotāja Zinaida Konošonoka,  skatuves runas un teātra konkursu dalībnieks Jurģis Jākobsons un  Māris Susejs,  multimākslinieks un pasākumu vadītājs.

Skanēja dzeja, prozas fragmenti, pasakas un teikas, epifānijas… žūrija bija gandarīta: izteica komplimentus, norādīja uz iespējām augt, pilnveidot gan dzejas rotaļīgumu, gan valodas fonētisko skanējumu, neaizmirst par acu skatienu un ārējo izskatu, kāpjot uz skatuves, spēlēties ar balss tembru un dažādu noskaņu radīšanu, izvēloties darbus, jo katram konkursa dalībniekam no galvas jāzina divi. Kopā pasākumā piedalījās 26 skolēni no 7 novada izglītības iestādēm. Pēc vērtēšanas komisijas rezultātiem 10 dalībnieki tika izvirzīti konkursa 2.kārtai. Tie ir augstākās pakāpes ieguvēji no Krāslavas ģimnāzijas Līga Jakovele, 6.kl. (sk. Aija Jakovele) un Emīls Grišāns, 9.kl. (sk. Ingrīda Grišāne), 1. pakāpes augstāko punktu ieguvēji savās vecuma grupās no Dagdas vidusskolas: Sandis Runis, 1.kl. (sk. Karina Bluka), Rēzija Beinaroviča, 2.kl. (sk. Rita Vaišļa), Ženija Čapkeviča, 3.kl. (sk. Lidija Kartenko), Raivis Munda, 6.kl. (sk. Aina Slesare) ,Undīne Goligina, 9.kl. (sk. Ināra Krauliša); no Krāslavas ģimnāzijas: Elza Ekrena, 1.kl. ( sk. Irēna Jakovele) un Anna Umbraško, 8.kl. ( sk. Inta Japiņa), un Ezernieku pamatskolas 5.kl. audzēknis Renāts Taranda ( sk. Žanna Rapša). Viņiem jāveic savu izvēlēto daiļdarbu video ieraksts, kas tiks iesūtīts  Valsta izglītības satura centram un rezultāti valsts līmeņa konkursa kārtā  būs zināmi maijā.Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs arī šogad parūpējās par galveno balvu- grāmatām, šogad katrs, apbilstoši vecumam un lasītpriekam, izvēlējās kādu no šīm: Ievas Samauskas “Trakas lietas jeb ieraksti policijas dežūržurnālā”, Dainas Ozoliņas “Brīnumi notiek” vai “Izglābt vasaras brīvlaiku”, Arno Jundzes ‘Kristofers un Ēnu ordenis”, Rimanta Ziedoņa “Pastaiga” vai latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāstus grāmatā “Piena ceļa dvēseles”.Ar interesi visi pasākuma dalībnieki vēroja trīs teātra pulciņu priekšnesumus. Mēs, organizatori, apzinājām skolu teātru kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, doto iespēju kolektīviem sekmēt māksliniecisko izaugsmi un snieguma kvalitāti. Pašiem kolektīviem tā bija pieredze un sevis popularizēšana novada skolu vidū. Par DRAUDZĪGĀKO PRIEKŠNESUMU tika  nosaukts “Ezis Pukšķis un viņa draugi” pēc Sandras Vensko lugas “Eža Pukšķa zelta zābaciņi” motīviem, ko mums rādīja Indras pamatskolas teātra pulciņš “Skatuve” (sk. Vija Sjadro). Ezernieku pamatskolas teātra pulciņa (sk.Žanna Rapša) priekšnesums pēc Baibas Juknevičas “Par rāceni” tika nosaukts par ATRAKTĪVĀKO. Nomināciju MŪSDIENĪGĀKAIS VĒSTĪJUMS ieguva Priežmalas pamatskolas skolēnu priekšnesums pēc Aino Makoto “The four candles”/”Četras sveces” (sk. Karina Stivriņa). Stāsti bija par izpalīdzību un pateicību, par atbildību, par prasmi sadzīvot un cienīt vienam otru, par vērtībām, kas jāsargā un jāsaglabā, jo bez tām nav iedomājama cilvēces pastāvēšana…Paldies iesaistīto skolu administrācijām, pedagogiem un vecākiem par skolēniem doto iespēju tikties, skatīties, klausīties, vērtēt.Sanita KUMPIŅA, Krāslavas BJC metodiķe MākslaJau sesto reizi jūnijā Rīgā  norisināsies bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls “Toņi un pustoņi”, kurā savas prasmes rādīs interešu izglītības programmu audzēkņi. Šogad festivāls ir vienots ar Latviešu Dziesmu  svētku simtpiecdesmitgadi un pavasara mēnešos  visos Latvijas novados norisinās mākslas konkursa “Latvijas dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” atlases kārtas.Konkursa mērķis ir stiprināt audzēkņu patriotismu, izzināt dzimtajam novadam raksturīgo vidē,  dabā, kultūrā ,vēsturē ,valodā, sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās, nākotnes vīzijās; sniegt iespēju pulciņu dalībniekiem piedalīties aktivitātēs un gūt pieredzi, zināšanas un veicināt radošumu.

Arī Krāslavas novada mākslas jomas interešu izglītības pulciņu audzēkņi intensīvi gatavojās šim konkursam, izzinot Krāslavas novada toņus un pustoņus!  Tā Krāslavas  Bērnu un jauniešu centrā no  20.līdz 30.martam bija skatāma iespaidīga un krāsaina izstāde, kurā varēja vērot vizuālās, vizuāli plastiskajās mākslas darbus,  fotogrāfijas un vides objektus, kopskaitā vairāk nekā 80 darbus. Darbu veidošanā piedalījās ap 200 audzēkņu, kuri pārstāvēja astoņas  Krāslavas novada izglītības iestādēs : Andrupenes ( skolotāji M.Konošonoka un V.Ivanovs), Ezernieku (sk. D.Kiseļova), Indras ( sk. Ē.Urbanoviča) un Priežmalas ( sk.A.Reščenko) pamatskolas, Dagdas ( sk.A.Vigulis) un Krāslavas Varavīksnes( sk.V.Plotka) vidusskolas,  Krāslavas ģimnāziju (sk. O.Truskovska),  Krāslavas BJC ( sk. L.Kizjalo, Ž.Garbrēders, A.Guba, A.Kauškalis).30. martā darbu autori kopā ar skolotājiem piedalījās noslēguma pasākumā, saņemot pateicības, atzinības, diplomus un veicināšanas balvas.  Darbu vērtētāji šogad bija Ērika Zarovska - Krāslavas novada Mākslas un mūzikas skolas direktore; Olga un Valdis Pauliņi - keramiķi, Amatniecības kameras amata meistari un  Jevgenija Sergejenko -  interešu izglītības pulciņu vadītāja, vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju  pedagoģe. Dalībai 2. kārtā, kas šogad norisināsies Daugavpilī, izvirzīti 38 darbi, kuri līdz ar citiem Latgales novadu jauno mākslinieku darbiem no 12. līdz 20. aprīlim būs skatāmi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Konkurss dod iespēju savas prasmes rādīt arī tērpu kolekciju veidotājiem.30. marta pasākumā Krāslavas BJC bija skatāmas 2 tērpu kolekcijas:  Priežmalas  psk.  “SarkanbaltSarkanais” kategorijā avangards( sk.A.Reščenko) un  Krāslavas BJC “ Raibuos  sukņis stuosts” kategorijā modes dizains ( sk. A.Guba).    Tērpu kolekcijas vērtēja : Iveta Balule-RVT  Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra pasniedzēja un metodiķe; Lidija Trušele -deju skolotāja, horeogrāfe; Lāsma Kumpiņa-LU studente, bijusī BJC  audzēkne, vairāku tērpu kolekciju dalībniece. Novērtējot un dodot ieteikumus pilnveidošanai, abas kolekcijas tika izvirzītas  dalībai 2. kārtā.Tā 20. aprīlī Daugavpilī noslēguma pasākumā Krāslavas novada pulciņu audzēkņiem būs iespēja demonstrēt  tērpus, skatīt izstādi un dzirdēt Rīgas žūrijas vērtējumu- kuri darbi tiek izvirzīti dalībai svētkos Rīgā. Paldies konkursa dalībniekiem par veikumu un iedvesmojošiem darbiem, skolotājiem par ieguldīto darbu, neatlaidību un prasmi iedrošināt, virzīt savus audzēkņus jaunu tehniku, paņēmienu apguvē un augt. Aicinu apmeklēt  izstādi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejāPaldies KN kolektīvam par apskaņošanas un gaismas efektu nodrošināšanu abu novada pasākumu  laikā.Lai iespaidiem bagāts un labu noskaņu piepildīts pavasaris!  Aina GUBA, Krāslavas BJC mākslas jomas metodiķe   Alekseja GONČAROVA foto