Durvis ver Krāslavas māmiņu kluba Koprades telpa

img

Pēc ilgāka pārtraukuma, 26. martā, biedrība “Krāslavas māmiņu klubs” vēra vaļā Koprades telpas durvis Pils ielā 5, svinot arī savu septiņu gadu pastāvēšanu. Uz biedrības jaunās mājvietas atklāšanu pulcējās fiziski un mentāli tuvākie kaimiņi - Krāslavas ģimnāzijas, BSRC “Mūsmājas”, biedrību ģimenes atbalsta centrs “Atvērtība”, “Krāslavas rajona partnerība”, Krāslavas sociālā dienesta, Dagdas bērnu un jauniešu iniciatīvu centra, jauniešu biedrības “Dagne” pārstāvji, aktīvie vecāki un citi interesenti.Īpaši silts un prātā paliekošs bija Aijas Utkinas un Linarda Kalniņa muzikālais apsveikums, izpildot Astro'n'out dziesmu "Tici sev".Atklājot telpu, klātesošos uzrunāja biedrības valdes locekles, līdzdibinātājas Ieva Maļinovska un Gunta Ahromkina, stāstot par kluba tapšanas vēsturi, vērtībām un motivāciju, īsi ieskicēja paveikto un iecerēto. “Kopā radīšana nav tikai telpa fiziskā izpratnē, tā ir mūsu saruna, izvēle uzņemties līdzatbildību, kopdarbība – tas ir dzīvesveids” komandas darba recepti atklāja Gunta Ahromkina.   

Pēc sirsnīgiem apsveikumiem, kas mijās ar saulainām, daudzpusīgām vīzijām, Krāslavas māmiņu kluba valdes locekles klātesošos iepazīstināja ar silto smilšu studiju un krāsaino smilšu tehnikām, kuras varēja izmēģināt katrs interesents.Koprades telpa atrodas BSRC “Mūsmājas” ēku kompleksā, blakus Krāslavas Sporta skolai. Koprades telpa ir kluba pamatdarbības vieta un dažādu sabiedrisko aktivitāšu atbalsta telpa.Koprades telpā valda neformāla, mājīga gaisotne, tā ir iekārtota tā, lai tajā būtu patīkami domāt, komunicēt, socializēties, strādāt un atpūsties. Telpa ir funkcionāla, pieejama rotaļu, virtuves, biroja zona, transformējama darba zona. Pateicoties pozitīvajai un produktīvajai sadarbībai ar BSRC “Mūsmājas”, apmeklētājiem būs pieejama publiskā ārtelpa - rotaļu laukums un zaļā zona.Viens no iecerētajiem sabiedriskajiem virzieniem - droša vieta starp skolu un mājām sākumskolēniem, piedāvājot alternatīvu atpūtas un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju laika posmā no 15.tiem līdz 17.30. Daudziem vecākiem atbalsts ir ļoti vajadzīgs, jo apmācību process un aktivitātes skolā ir beigušās, bet vecākiem vēl rit darba diena.Jāsaka, ka tuvāko mēnešu darba grafiks Koprades telpā jau ir piepildījies. Jau šonedēļ Koprades telpā aizsāksies māmiņu bērnu kopšanas atvaļinājumā un viņu mazuļu klātienes tikšanās, aprīļa un maija piektdienās sākumskolēni aicināti uz veselīgu, sadzīvē nepieciešamu iemaņu darbnīcām. To ietvaros bērni gatavos uzkodas, vairos galda kultūras iemaņas, apgūs finanšu pratību.16. aprīlī plānota tikšanās ar sociālo pedagogu, lai uzzinātu iemeslus un darbības taktikas problemātiskas uzvedības gadīijumā, savukārt maijā notiks “Topošo vecāku skolas cikls”, tikšanās ar psiholoģi Ludmilu Vasiļjevu, silto smilšu ekspresnodarbības grupās.Klubs ir atvērts jaunām sadarbībām. Ar organizāciju var sazināties pa ēpastu kraslavas.maminu.klubs@gmail.com, jaunāko informāciju par pasākumiem var iegūt https://www.facebook.com/groups/kraslavasmaminuklubs.Gunta AHROMKINAAlekseja GONČAROVA fotoKoprades telpa aprīkota sadarbībā ar biedrību “Krāslavas rajona partnerība” un Krāslavas novada pašvaldību, īstenojot LEADER pieejas projekta Nr. 22-03-AL33-A019.2202-000002 “Koprades telpas izveide Krāslavā”.