Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite: Varavīksnes vidusskolas skolotāji izglītojas Itālijā

img


Varavīksnes vidusskolas pedagogu un audzēkņu dalība starptautiskajos sadarbības projektos jau ir tradīcija. Vispirms “Comenius” programma, tagad “Erasmus+”, mainījies nosaukums, palielinājies iespēju un virzienu skaits. Viena lieta paliek nemainīga – unikāla iespēja skolotājiem bagātināt pašiem savu profesionālo metodisko arsenālu, dalīties savā labākajā praksē ar kolēģiem no Eiropas valstīm. Šoreiz grupa no četriem Varavīksnes vidusskolas skolotājiem devās uz Boloņu, seno Itālijas pilsētu, kurā atrodas “Erasmus+” programmas Akadēmija, kas piedāvā dažādus kursus Eiropas Savienības pedagogiem. Šī kursa tēma izklausās sarežģīta un pat nedaudz samezglota: "Efektīva formatīvā vērtēšana un atgriezeniskās saites pārvaldība izglītībā".Kursu piecās darba dienās bija daudz teorētisku sarunu, praktisku uzdevumu, diskusiju, atklājumu, jautājumu un atbilžu. Mūsdienu izglītības process nav iespējams bez formatīvās vērtēšanas, kad skolotājs jebkurā brīdī var pārliecināties, ka viss norit pēc plāna, ka viņa audzēkņi apgūst materiālu, apgūst jaunas prasmes un spēj pielietot jaunās zināšanas praksē. Atgriezeniskā saite, kompetenta un savlaicīga, sniedz motivāciju skolēniem mācīties, apgūt jaunas zināšanas, attīstīties, būt patstāvīgiem un nepārtraukti pilnveidoties atbilstoši mūsdienu prasībām, atbilstoši savām spējām, kuras var attīstīt un pilnveidot. Lai viss būtu tieši tā, mūsdienu skolotājam ir jāmainās pašam, jāapgūst prasme veicināt audzēkņos tādu domāšanas veidu, kas mudinās viņus izaugsmei, vēlmei sasniegt savus mērķus un būt pārliecinātiem, ka, pielietojot zināšanas, var sasniegt jebkādas virsotnes un jebkuras spējas var attīstīt un pilnveidot. Personīgi es biju pārsteigts, uzzinot, ka skolotāja valodai ir liela nozīme atgriezeniskās saites procesā. Ir frāzes, kas var iedvesmot un motivēt, un ir tādas, kas apturēs un pat iznīcinās vēlmi mācīties. Turklāt nepamatota, detaļās nepaskaidrota uzslava var nodarīt ne mazāku ļaunumu kā negatīva, nepamatota reakcija uz skolēna uzvedību vai centību. Kursa dalībnieki veltīja daudz pūļu un uzmanības, lai noskaidrotu, kuri formulējumi palīdz studentiem izprast viņu kļūdas un kuri attur no problēmu risināšanas.Kursu ietvaros mēs analizējām atšķirību starp fiksētu domāšanas veidu un “augošu” domāšanas veidu. Mūsdienu izglītība paredz prasmes patstāvīgi apgūt jaunu materiālu, kā arī spēju veikt patstāvīgu pētniecisko darbību. Pavisam nesen skolēns tika uztverts kā trauks, kas jāpiepilda ar zināšanām un prasmēm. Jaunā paaudze prasa pavisam citu pieeju. Mūsdienās skolotājs ir palīgs, konsultants un partneris svarīgajā uzdevumā – izprast apkārtējo pasauli.Mūsu “kompānijā” bija trīs valstu pārstāvji: Nīderlandes, Dānijas un Latvijas. Darbs visbiežāk notika jauktās grupās. Kursu vadītāja, Akadēmijas eksperte Sāra Natalīni uzdeva sarežģītus uzdevumus, kas bija jārisina visu trīs valstu pārstāvjiem, kuri nokļuvuši vienā grupā, izmantojot visu savu pedagoģisko pieredzi. Ātri atradām kopīgu valodu, izteicām katrs savu viedokli, apspriedām un diezgan ātri nonācām pie kopīga lēmuma, neraugoties uz pieredzes un pedagoģisko tradīciju atšķirībām. Temperamentīgie un aktīvie holandieši atklāja sev daudz ko jaunu, atturīgie un smaidīgi dāņi stāstīja par savu pieredzi, analizēja katru uzdevumu no skolotāja un skolēna viedokļa. Mēs arī daudz ko iemācījāmies, taču daudzi paņēmieni un metodes mums jau bija pazīstamas.Daudzi mani kolēģi piekritīs, ka viens no negantākajiem un neuzvaramākajiem mūsdienu izglītības ienaidniekiem ir neskaitāmie mobilie gadžeti un digitālie kārdinājumi telefonu, planšetdatoru, iPad formātā... Kursos mācījāmies, kā šo ienaidnieku pārvērst par uzticamu draugu un palīgu. Tagad skolotājs ir bruņojies ar vairākām platformām internetā vienlaikus, kas ļauj aktīvi izmantot telefonus ar interneta pieslēgumu, lai veiktu aizraujoši interesantus uzdevumus, kas liks aizmirst par sociālajiem tīkliem un daudzām bezjēdzīgām “spēlītēm” vismaz stundu laikā.Pēc katra izpildītā uzdevuma kursu dalībnieki ilgu laiku pārrunāja, kā šo paņēmienu var izmantot klasē, kā tas palīdzēs audzēkņiem novērtēt savu progresu, vai tās problēmas, kuras steidzami jārisina, iegūt risinājuma atslēgu un attīstīt savas spējas. Pēdējā mācību dienā visi dalībnieki apsprieda savu izaugsmi, pedagoģiskās un metodiskās pieredzes bagātināšanu. Šķīrāmies ar skumjām, vienojāmies uzturēt kontaktus un dalīties ar iegūto zināšanu un prasmju izmantošanas rezultātiem ikdienas darbā. Kursi beigušies, bet sadarbība noteikti turpināsies.Atgriezušies no brauciena, Varavīksnes vidusskolas skolotāju grupa rīkoja semināru saviem kolēģiem, daloties ar visu jauno un mūsdienīgo intelektuālo bagāžu, kas iegūta kursos. Ar vienu semināru bija par maz, tāpēc pedagoģiskā pieredzes apmaiņa turpināsies līdz pat mācību gada beigām, lai kursu efekts būtu maksimāls visai skolai.Nenoliedzami šādi braucieni un projekti “Erasmus+” programmas ietvaros turpināsies, jo skolotājiem jāmācās un jāpilnveidojas nepārtraukti. Un programmas sniegtās iespējas ir daudzveidīgas un noderīgas.Līdzās nodarbībām un nopietnām mācībām kursu organizatori piedāvāja dalībniekiem bagātīgu kultūras programmu. Par to es pastāstīšu nākamreiz.Andrejs JAKUBOVSKISFoto no “Erasmus+” Akadēmijas arhīva: Boloņa, Itālija.