Mūsu novadnieka stāsts iz vēstures. Ignatijs Buko: “Atmiņas par Pirmo pasaules karu”

img


Manas mācības ritēja pēc plāna. Bet ne vienmēr. Dažreiz, īpaši no rīta, kad priekšniecība vēl nebija ieradusies pulkā, stundas nenotika. Vienā no šādām dienām mēs sēdējām pie galdiem un nodarbojāmies ar savām lietām. Kāds rakstīja, kāds lasīja, kāds izjauca un salika šauteni. Negaidīti atskanēja komanda: “Piecelties! Uzmanību! Pulka komandieris ieradies! ” Mēs pielēcām kājās un sastingām miera stājā. Dežurants ziņoja, ka komanda nodarbojas saskaņā ar grafiku. Aizelsies atskrēja mācību komandas priekšnieks. Komandieris sasveicinājās, mēs atbildējām saskaņā ar nolikumu: “Esiet sveiks, Jūsu Augstlabdzimtība!” Ģenerālis uzmanīgi apskatīja klasi un saprata, ka nekāda stunda nenotiek. Viņš kļuva nikns: “Šī nav apmācības komanda, bet bardaks!” pagriezās, un nesasveicinājies ar komandas virsniekiem un komandieri, ātri izgāja no klases. Kopš tā brīža visas nodarbības notika pēc grafika, un virsnieki un komandieris atradās savā vietā no paša rīta.

Pagāja divas nedēļas, pēc grafika bija apmācība šaušanā. Pie tāfeles tika izsaukts karavīrs, kuram uzdeva uz tāfeles uzzīmēt lodes trajektoriju. Un atkal pēkšņi atskanēja komanda “Piecelties!” Pulka komandieris ienāca klasē. Pārliecinājies, ka nodarbība norit pēc grafika, viņš sasveicinājās ar virsniekiem un komandas priekšnieku. Karavīram, kurš stāvēja pie tāfeles, ģenerālis pavēlēja ieņemt savu vietu. Tad viņš paskatījās uz klasi, norādīja uz mani ar pirkstu un teica: “Ej pie tāfeles!” Visvairāk man bija bail neapjukt, jo stundu es labi zināju. Piegāju pie tāfeles un sāku atbildēt. Stāstīju, kādu trajektoriju raksturo lode, kā lodes lido, kā aprēķināt mērķa punktu. Ģenerālis man uzdeva tikai vienu jautājumu: “Kas ir izkliedējošā elipse?” Nevarēju uzreiz atbildēt un vilcinājos. Tad kapteinis Umanecs man pateica priekšā, un es atbildēju: “Tas pats, kas nozīmīte uz kokardes vai ola.” Atbildot es redzēju, ka gan pulka komandieris, gan apmācības grupas vadītājs ir ļoti apmierināti ar manu atbildi. 

Attēlā: Izmailovas pulka vasaras mācību nometne Krasnoje Selo.

Andrejs JAKUBOVSKIS

(turpinājums sekos)

Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.19

Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv