“Tautas varas” rudens sezona ir atvērta

img

Pilsoniskas sabiedrības veidošana ir būtiskākais reālās demokrātijas faktors. Krāslavas pensionāru biedrība turpina republikas nozīmes eksperimentu – tikšanos organizēšanu mikrorajonu iedzīvotājiem ar vadošajiem darbiniekiem un domes speciālistiem.

Tradicionāli rudens sezonas pasākumu “Tautas vara” atklāšanas sapulce notika Priedainē, kur pārdaugavas mikrorajona nevienaldzīgie iedzīvotāji izmantoja izdevību uzdot jautājumus pašvaldības pārstāvjiem Jānim Geibam, Ēvaldm Cauņai, Vladimiram Blusam un Elvīrai Škutānei. Sapulce, kuru atklāja pensionāru biedrības vadītājs Edmunds Gekišs, jau no sākuma bija konstruktīva. Klātesošie atzīmēja iepriekšējo tikšanos rezultātus kā pozitīvus, jo vairākas problēmas bija izdevies atrisināt. Dzīve nestāv uz vietas, rodas jauni jautājumi, kas diemžēl ne vienmēr sakrīt ar finanšu iespējām. Turklāt  uzklausīt speciālistu kompetentos viedokļus un pamatojumus ir svarīgi. Tas arī notika.

Jāuzteic domes pārstāvju kompetence – viņi centās sniegt saprotamus paskaidrojumus katrai problēmai. Lielākā daļa jautājumu bija par labiekārtošanu. Pusotrs ducis klātesošo parakstīja kolektīvo lūgumu pašvaldībai – noasfaltēt piebraucamā ceļa posmu līdz skatu tornim. Tas paaugstinās tūristu komfortu, kas Priedainē ierodas ar autobusiem, vieglajām automašīnām un velosipēdiem, kā arī atbrīvos no vasaras putekļu mākoņiem un trokšņiem Dārza ielas iedzīvotājus. Visi sapulces pieteiktie jautājumi, kā vienmēr, tika protokolēti un to izpilde tiks kontrolēta.

Uz pēdējo jautājumu – vai ir jāturpina šādas satikšanās, – sapulces dalībnieki vienbalsīgi atbildēja – jā!

Aleksejs GONČAROVS