Uzsākta jaunā sakaru masta būvniecība

img

Šonedēļ Krāslavas novada Skaistas pagastā uzsākta jaunā sakaru masta būvnieciba. To plānots pabeigt un nodrošināt apraidi no 2020. gada 2. janvāra. Trešdien, 7. augustā, masta pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm:

“Godātais lasītāj!

Sakaru un informācijas tehnoloģiju nozare un tās speciālisti līdz ar Latvijas Repulikas nodibināšanu ir strādājuši, lai Latvijas iedzīvotājiem dotu iespēju būt informētiem, brīviem un neatkarīgiem savos lēmumos un rīcībā. Arī šobrīd kopdarbā veidojam, uzturam un attīstām elektronisko sakaru infrastruktūru, tā veidojot jaunas iespējas informācijas sabiedrības nostiprināšanai Latvijā.

Sakaru nozare un infrastruktūra ir kļuvusi par visaptverošu tīklu, kas visdažādākajās tehnoloģiskajās platformās savieno informācijas radītājus un sniedzējus ar informācijas saņēmējiem. Viena no šī tīkla redzamākajām daļām ir sakaru  torņi un masti, kas cieši saistīti gan ar LVRTC, gan ar valsts vēsturi kopumā. Divdesmitā gadsimta trīsdesmitajos gados tieši Latvijā bija augstākie koka radio masti Eiropā, bet pus gadsimtu vēlāk galvaspilsētā tapa augstākais tornis Eiropas Savienībā. Šie vēsturiskie brīži ne vien vairoja iespēju tehnoloģiski nodrošināt iedzīvotājiem radio, vēlāk televīzijas un citu pakalpojumu pieejamību, bet arī ierakstīja Latvijas vārdu pasaules sasniegumu un inovāciju vēsturē.

2019. gadā Viļakas un Krāslavas novados tiek būvēti jauni sakaru masti. To uzdevums vēl daudzkārt svarīgāks par pirmo vai augstāko torņu uzdevumu. Jaunajiem sakaru mastiem jākalpo par pamatu informatīvās telpas stiprināšanai reģionā. Skaistas un Viļakas mastiem jārada iespēja plašsaziņas līdzekļiem un elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt reģiona iedzīvotājiem daudz plašākas iespējas būt informētiem, pieejamiem ērtā saziņā, drošiem un progresīviem, radot jaunus pakalpojumus, inovācijas un pievienoto vērtību.

Jūs, kas šobrīd lasāt šo vēstījumu, jau zināt, kāds mūžs bijis Skaistas un Viļakas mastiem un vai mastiem izdevās sekmēt izvirzītos mērķus. Mēs ticam un ceram, ka 100 metrus augstie masti ir ne vien stiprinājuši informatīvo telpu, bet arī uzlabojuši dzīves kvalitāti reģionā, un devuši jaunas iespējas elektronisko sakaru operatoriem nodrošināt pakalpojumus iedzīvotājiem arvien labākā kvalitātē.

2019. gada vasarā, kad mastu pamatos tiek iemūrēts šis vēstījums, vēlam Latgalei un visai Latvijai garā stiprus, dvēselē bagātus un izpausmē radošus iedzīvotājus, kas gādā, lai mastu celšanas mērķis piepildās, un rūpēsies, lai informācija var būt brīva!

Dievs svētī Latviju!”

Vēstījumu šī gada 20. jūnijā, atrodoties reģionālajā vizītē Krāslavā, parakstīja Satiksmes ministrs Tālis Linkaits, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.

7. augustā kapsulā tika ievietots arī laikraksta “Ezerzeme” 28. jūnija numurs, kurā vēstīts par ministra vizīti, minētā dokumenta parakstīšanu, Krāslavas novadam aktuālo jautājumu izskatīšana un cita informācija. 

Vēsturiskajā brīdī – kapsulas iemūrēšanā, apraides masta būvlaukumā Skaistas pagastā pie autoceļa Krāslava – Dagda, piedalījās LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols,  Mārketinga daļas vadītāja Vineta Sprugaine un citi LVRTC pārstāvji, Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs, domes deputāte Viktorija Lene, Skaistas pagasta pārvaldes vadītāja Gundega Grišāne, Krāslavas kultūras nama vadītāja Valda Timule, būvuzņēmēja. SIA “Empower” pārstāvis Aigars Kalniņš un torņa celtnieki. 

Vēsturisko notikumu muzikāli izdaiļoja Krāslavas folkloras draugu kopas vadītājas Ilzes Mežnieces ģimenes ansambļa priekšnesumi.  Uzrunā klātesošajiem Ģirts Ozols minēja, ka šajā tūkstošgadē LVRTC ir uzbūvējuši sešus apraides mastus un torņus, Skaitas masts būs septītais. Šajā gadā ir jubileja – 70 gadi vecākajam apraides mastam, kas atrodas Ulbrokā un 30 gadu jubileja, kopš nodošanas ekspluatācijā, Zaļusalas tornim.  LVRTC valdes priekšsēdētājs uzsvēra topošo apraides mastu nozīmību ne vien Latvijas, bet arī Eiropas Savienības pierobežas informatīvās telpas stiprināšanā. Jaunais masts uzlabos sabiedriskās televīzijas un radio bezmaksas apraides kvalitāti un radīs iespēju privātās televīzijas un mobilo sakaru operatoriem būtiski uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Tuvākā gada laikā līdz mastiem tiks nodrošināts arī optikas tīkls, kas uzlabos elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti.

“Labāk vēlāk, nekā nekad! Šis ir tas gadījums” savā uzrunā uzsvēra Viktors Moisejs. “Ilgi gaidītais notikums... Dabā tukšuma nav – ja netiek nodrošināta Latvijas televīzijas vai radio apraide, tajā vietā ir kāda cita televīzija un radio, šajā gadījumā – no kaimiņvalstīm.”

Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks uzsvēra apraides masta nozīmi arī no infrastruktūras attīstības viedokļa, kas ir būtiski vietējiem iedzīvotājiem, lai paplašinātu un uzlabotu mobilo sakaru pieejamības zonu: “Ceram, ka būs laba skaņa radio un skaidra bilde televīzijā!”

Interesenti šī gada 28. jūnija laikrakstu “Ezerzeme”, kas kopā ar vēstījumu  nākamajām paaudzēm  iemūrēts Skaistas apraides masta pamatos, var iegādāties laikraksta redakcijā, Krāslavā, Lāčplēša ielā 20.

Iveta LEIKUMA