Senioru festivāls

img

Šī gada 16. jūnijā Daugavpils novada Višķu pagasta estrādē notika Latgales reģiona XVII dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot”, kura mērķis bija atbalstīt sociālās integrācijas procesu, iepazīstināt sabiedrību ar senioru māksliniecisko kolektīvu darbību un nodrošināt tradīciju nepārtrauktību

Mūsu galvenais uzdevums ir rosināt senioru aktivitāti, iesaistoties kultūras pasākumu norisēs. Festivālā piedalījās vairāk nekā 1100 pašdarbnieku no Latgales novadiem un pilsētām, kā arī ciemiņi no Lietuvas. Piedalījās 23 pašvaldības. Koncerta programmu veidoja amatiermākslas kolektīvu kopīgais repertuārs attiecīgajā žanrā (Eiropas dejas, tautas dejas, līnijdejas, vokālie ansambļi/kori, folkloras kopas/etnogrāfiskie ansambļi, mazākumtautību kolektīvi). Festivāla sākumā plkst.17.00 notika svētbrīdis Višķu katoļu baznīcā. Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestra pavadījumā sākās svētku dalībnieku gājiens uz estrādi. Svētkus atklāja Daugavpils novada Domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins. Dalībniekus sveica Latvijas Pensionāru Federācijas priekšsēdētāja vietniece Dzintra Žilde un Labklājības ministre Ramona Petraviča. Pasākums bija ļoti aizraujošs, ne saule, ne lietus netraucēja. Koncerta noslēgumā visi dziedātāji un dejotāji kopā ar solistu Andri Baltaci nodziedāja “Skaidra volūda”. Ceļojošais svētku karogs tika nodots Rugāju novadam, kur 2020. gadā notiks festivāls.

Novēlējums senioriem: Lai nenogurst roka, un sirds nav no koka!


Valentīna KOKINA