Latgales diena Krāslavā

img

Šī gada 25. aprīlī mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs, aizsākām vēl vienu skaistu tradīciju – pilsētā svinēt Latgales dienu. Un droši vien ir taisnība, ka svētki sākas ilgi pirms tam, kas notiek uz skatuves; svētki ir gatavošanās tiem. Mēs lepojamies ar to, ka pie mums skolā ikdienā skan latgaliešu valoda, mūsu skolēni regulāri piedalās latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiādēs un gūst godalgotas vietas, pēta latgaliešu literatūru, izvēlas tekstus, iemācās tos un piedalās skatuves runas konkursā “Vuolyudzāni”. Un tāpēc arī viss, kas saistīts ar dzimto novadu, mums ir mīļš, svarīgs un patiess – notikumi, prieks, sāpes, panākumi, neizdošanās, cerība…

Dienas pirmajā daļā skolā notika erudītu konkurss “Es mīlu Tevi, Latgale!”, kurā piedalījās divas ģimnāzijas komandas. Neparasti šoreiz bija tas, ka komandas komplektēja divas 11. klašu skolnieces, savās komandās iesaistot pa vienam pārstāvim no katras klašu grupas.. Konkursā tika iekļauti jautājumi par Latgales, vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju, ievērojamiem cilvēkiem. Lai atbildētu uz jautājumiem, bija nepieciešamas ne vien zināšanas, bet arī erudīcija un komandas saliedētība. Dienas turpinājumā viss ģimnāzijas kolektīvs devās uz kultūras namu, kur ģimeniskā un latgaliski sirsnīgā gaisotnē notika svētku koncerts. Mums ir liels prieks, ka ar savu klātbūtni mūs pagodināja Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs un Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne. Savā apsveikuma runā V.Moisejs uzsvēra, ka ir lepns par to, ka dzīvo Latgalē, un priecājas par iespēju piedalīties pirmajā mūsu novadā rīkotajā Latgales dienas pasākumā, izsakot vēlējumu pasākumam dzīvot ilgi un pulcināt arvien kuplāku atbalstītāju skaitu. Koncertā skanēja latgaliešu valoda, Latgales autoru dzeja, skolēnu radošo darbu “Es piederu Latgalei” citāti, dziesmas, dejas… Un daudz jau nemaz nevajag – vien sirsnīgi vārdi, mīļa kopā būšana un cerība, ka viss izdosies! Diena bija brīnišķīga. Ar tādu noskaņojumu mēs turpināsim dzīvot līdz nākamajai Latgales dienai. Pievienojieties arī jūs!


Ilga StIkute, Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā

A. Gončarova foto.