Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projekta “Labdarības radošo darbnīcu cikls” aktivitātes Krāslavas pamatskolā

img

Pateicoties Krāslavas novada pašvaldības atbalstītajam projektam “Labdarības radošo darbnīcu cikls”, jau jūnija sākumā notika radošā darbnīca, kuras laikā skolēni kopā ar skolotājiem veidoja apsveikuma kartiņas skolotājiem, kuri pašreiz jau ir pelnītā atpūtā. Augusta skolotāju konferencē tās tika nodotas Krāslavas izglītības iestāžu vadītājiem, kuri, savukārt, parūpējās par to, lai apsveikuma kartiņas ar laba vēlējumiem Skolotāju dienā tiktu nogādātas konkrētās mācību iestādes skolotājiem. Tikai ar savu piemēru un labajiem darbiem mēs, pieaugušie, varam iemācīt bērnus kļūt atsaucīgiem, iejūtīgiem, pateicīgiem un tolerantiem.

No 11. līdz 13. septembrim Krāslavas pamatskolā notika nu jau 11. Krāslavas un Dagdas novadu skolu bērnu nometne, kuras organizētāji ir LSK Krāslavas, Aglonas un Dagdas novadu komiteja un Nord Trondelage Rode Kors. Šajā gadā tā bija tematiskā nometne - “Ar labiem darbiem gadskārtu kamolu tinot...”. Nometnes laikā 45 Krāslavas un Dagdas novadu skolu bērniem tika organizēta arī Labdarības darbnīca, kuras laikā bērni kopā ar Norvēģu draugiem veidoja Ziemassvētku apsveikuma kartiņas vecajiem ļaudīm gan pie mums, gan Norvēģijā.Velta DAŅIĻEVIČATurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 81 (20.10.2017.)