Pozitīvas pārmaiņas piedzīvo Latgales ielas 1. nama iekšpagalms

img

Šoruden pozitīvas pārmaiņas piedzīvoja iekšpagalms Latgales ielā 1, kurā no padomju laikiem bija saglabājušās rotaļu un atpūtas konstrukcijas. Konstrukcijām laika gaitā bija zudusi funkcionalitāte un estētisms, dažas no tām neatbilda arī mūsdienu drošības normām.

“Uz bērnu rotaļu laukumu skatījos jau labu laiku, sapratu, ka 
tur kaut kas jādara”, saka viena no mājas iedzīvotājām Gunta Ahromkina, “uz reālu darbību mani iedvesmoja kaimiņu mājas, Latgales ielā 2, bērnu rotaļu zona, kuru par godu dēla Makara piedzimšanai saviem spēkiem izveidoja Petunovu ģimene”. Sadarbojoties nama aktīvākajiem iedzīvotājiem, tika definēti minimāli veicamo darbu apjoms,  sagatavots un iesniegts projekta pieteikums pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”. Krāslavas novada dome atbalstīja projekta pieteikumu, piešķirot 600 eiro un ļaujot notikt pārvērtībām Latgales ielā 1. Īstenojot iecerēto, bija nopietni jādomā par  labāko iespējamo risinājumu izvēli. Rotējošo krēslu karuseli tehniski varēja atjaunot, taču eksperti uzsvēra, ka tā lietotāji var gūt nopietnas traumas, tāpat arī šūpoles ar nekustīgām metāla piekarēm bija bīstamas. Latgales ielas 1. nama iedzīvotāji Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 80 (17.10.2017.)