Bibliotekāru pieredzes apmaiņas seminārs “Visu daru es ar prieku’’

Lai gūtu jaunu pieredzi un iedvesmu turpmākajam darbam Dagdas novada bibliotekāri 11. oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā pa Dagdas novada bibliotēkām. Interesanti bija iepazīt sava novada bibliotēkas, kurās tiek piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts šodienas vajadzībām atbilstošās telpās.

Pieredzes apmaiņa dod lielisku iespēju paskatīties, kā strādā kolēģi citās  bibliotēkās, iepazīt jaunas darba formas, ieraudzīt interesantas idejas un izmantot tās darbā, organizējot dažādas aktivitātes bibliotēkas lasītājiem.  Dagdas  pagasta  bibliotēkā   Biruta  Kromāne izstāstīja  par  iedzīvotāju  atsauksmi dalībai  rudens  ziedu  izstādē, ar  lepnumu  stāstīja  par  jauniekārtoto  bērnu  atpūtas  stūrīti. Asūnes  pagasta  bibliotēkā  notika nodarbībaю “Komunikatīvo prasmju attīstīšana. Izturēšanās veidi problēmsituāciju un konfliktu gadījumos. Paškontrole, pašregulācija’’, ko  vadīja  Dagdas  novada psiholoģe Tatjana  Rukmane. Par   izveidoto   grāmatu   izstādi    par   rudens  veltēm   stāstīja  Asūnes  bibliotēkas  vadītāja   Anna  Vojevodska, bet  lieliski  šo  izstādi  papildināja  9  veidu  degustējamie  ievārījumi. Kolēģiem  bija  jāuzmin    ievārījuma  sastāvs, jānosauc  savs  favorītievārījums. Protams,  par  gaumi un  garšu   nestrīdas. Citam  patika  rabarberi  ar  kivi, citam   ķirbju, apelsīnu  un  citronu  ievārījums, bet  kādam  ērkšķogas  ar  zemenēm. Svariņu   pagasta  bibliotēkā  Ludmila  Paskačima   interaktīvā  veidā  iesaistīja  bibliotekārus  izzinošā   viktorīnā par  Latviju. M. MICĶEVIČATurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 80 (17.10.2017.)