Pasaules arhitektūras diena Krāslavā

Šī gada 6. oktobrī Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Krāslavas novada domi Krāslavā organizēja Pasaules arhitektūras dienai veltītu kompetences paaugstināšanas pasākumu arhitektiem un citiem interesentiem, kas pulcēja aptuveni 130 dalībniekus.

Par pasākumu stāsta Ināra Dzalbe, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja: “Šī gada izvēlētā tēma “Sakrālās arhitektūras mantojums” bija pamatota galvenokārt ar to, ka šogad Krās- lavas Sv.Ludviga Romas katoļu baznīcas ēka svinēja 250 gadu jubileju un tajā tiek īstenoti vairāki sekmīgi restaurācijas projekti, kas varētu kalpot kā labā pieredze arī citos kultūras mantojuma objektos. Arī Krāslavas novada dome ir izvirzījusi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību kā vienu no pašvaldības attīstības prioritātēm, un pēdējo gadu laikā ir realizēti daudzi projekti, ar ko pilsēta var lepoties un parādīt.Pēc Krāslavas novada domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka un Latvijas arhitektu savienības prezidentes Guntas Grikmanes iedvesmojošajām uzrunām pasākuma programmā bija vairākas saturīgas prezentācijas. Lektores mākslas zinātnieces Rūtas Kaminskas sakrālās arhitektūras mantojuma tēma aptvēra visu Latgales reģionu, sākot ar vispārīgu Latgales sakrālā mantojuma apskatu, turpinot ar konkrētiem, godalgotiem objektiem un nobeigumā - ar Krāslavas arhitektūru, kuras neatņemama sastāvdaļa ir četru reliģisko konfesiju – katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku – sakrālās celtnes. Ļoti vērtīga bija arī Latvijas arhitektūras gada balvu saņēmušās Ludzas Lielās sinagogas projekta autora Pētera Blūma stāstījums par sinagogas restaurāciju un dažām hrestomātiskām problēmām baznīcu ēkās, savukārt arhitekte Baiba Vērpe, kas vienlaikus bija arī pasākuma moderatore, sniedza kodolīgu ieskatu Krāslavas pilsētas arhitektūrā, akcentējo baroka laika mantojumu un Krāslavai tik raksturīgo koka arhitektūru.Iveta LeikumaTurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 79 (13.10.2017.)