Skaistas “Harmonija” viesojās Žīguros

Šī gada vasarā, Skaistas pagasta svētku koncertā, līdz ar citiem kolektīviem vietējos iedzīvotājus iepriecināja arī Viļakas novada Žīguru kultūras nama Ritmikas un līnijdeju grupa “Punktiņi”. Skaistas Tautas nama (TN) vadītāja Romualda Umbraško pastāstīja, ka tālos viesus uz
aicināt uz pasākumu Skaistā palīdzēja senas draudzības saites ar bijušo kursa biedreni, tagad Viļakas novada kultūras metodiķi Sandru Ločmeli.

Savukārt šoruden, 7. oktobrī, kad “Punktiņi” svinēja savu 10 gadu jubileju, viesos uz Žīguriem tika aicināta Krāslavas novada Skaistas pagasta TN līnijdeju grupu “Harmonija”.Apvienojot patīkamo ar lietderīgo, tika izmantota iespēja uzzināt vairāk par cilvēku dzīvi Krievijas pierobežā. Žīguru pagasts atrodas Viļakas novada ziemeļu daļā. Teritorijas platība ir 111 km2. Žīguru pagasts ir mežainākais pagasts novadā, 86% teritorijas aizņem meži. 84% no kopējās mežu platības pagastā atrodas AS “Latvijas valsts meži” pārziņā. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem tikai 4,9%.Pagastā dzīvo 761 iedzīvotājs. Lielākā daļa iedzīvotāju jeb 91% dzīvo pagasta centrā – Žīguru ciemā. Ciemā ir centralizēta ūdens apgāde un kanalizācijas sistēma, daudzdzīvokļu mājām centrālo apkuri nodrošina kopējā katlu māja. Tagadējā infrastruktūra ir izbūvēta kādreizējos MRS laikos.Iveta LeikumaTurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 79 (13.10.2017.)