Raimonds Kalvišs: mūsdienu pasākumi jārīko citādi!

Ikvienam žurnālistam ir patīkami, ja materiāls izraisa rezonansi, motivē cilvēkus izteikties, ieteikt, diskutēt. Pēc tam, kad mūsu avīzē tika publicēta intervija ar Krāslavas kultūras nama direktori “Valda Timule: mums ir ar ko lepoties!”, ar mums sazinājās Krāslavas novada domes deputāts Raimonds Kalvišs, kurš paziņoja, ka viņam ir cits viedoklis par mūsu KN darbu, par ko viņš gribētu pastāstīt lasītājiem. Protams, izklāstīt alternatīvu viedokli – reālas tiesības demokrātiskā sabiedrībā. Kaut arī pēdējā frāze skan diezgan patētiski. Tikšanās ar Kalviša kungu notika “Ezerzemes” redakcijā norunātajā laikā. Sasveicinājāmies, es ieslēdzu diktofonu un piedāvāju izteikt savu viedokli par mūsu KN darbu.

- Vispirms es gribētu sveikt visus bijušos un tagadējos Krās- lavas kultūras nama darbiniekus ar gaidāmo jubileju. Strādājošajiem novēlu radošus panākumus, bet pensionāriem stipru veselību! Ļoti vēlos, lai mūsu kultūras nams priecētu mūs ar dažādiem pasākumiem vēl ilgus gadus!Izlasījis KN direktores Valdas Timules interviju, nevaru nepiekrist, ka viņa veic ļoti nopietnu un ļoti vajadzīgu darbu. Es domāju darbu ar deju kolektīviem, koriem, ar cita virziena pašdarbības kolektīviem. Viss šis darbs sniedz lieliskas iespējas jaunatnei, un ne tikai jaunatnei, ne vienkārši pavadīt brīvo laiku, bet arī radoši attīstīties, parādīt sevi, izpausties un tā tālāk. Šajā darbības daļā Krāslavas KN vadības nopelni ir tiešām izcili.Tālāk intervijā tika runāts par jauniešu brīvā laika pavadīšanu un par to, kā var piedāvāt iespējas atpūtai, kuras nebūtu saistītas ar datoriem vai saskarsmi sociālajos tīklos. Es arī atceros to laiku, kad KN diskotēkas bija populāras, apmeklētas un jauniešu iemīļotas. Savulaik pats apmeklēju šos pasākumus. Šodien situācija mūsu pilsētā ir tāda, kāda nu ir. Taču pavadīt vakarus jaunatnei praktiski nav kur. Nedaudzas kafejnīcas, un arī tās tiek slēgtas diezgan agri. Šo problēmu mēs apspriedām arī ar Valdu. Es viņai piedāvāju vienu jaunu, talantīgu cilvēku no Rēzeknes, kurš var gan diskotēku noorganizēt, gan arī pats izpilda populāras astoņdesmito un deviņdesmito gadu krievu dziesmas. Diemžēl sadarbība neizveidojās.Andrejs JakubovskisTurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 77 (06.10.2017.)