Par pārmaiņām atkritumu apsaimniekošanā

Krāslavas pašvaldībai ir beidzies līgums ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju, SIA “DOVA”. No 2017. gada 1. oktobra novada dome ir noslēgusi līgumu uz septiņiem gadiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā ar SIA “Krāslavas nami”, ar kuru atkritumu radītājiem ir jānoslēdz līgums par atkritumu savākšanu. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbild SIA “Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājs Valērijs MASLOVS.

- Kas mainīsies atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas jomā?- Lai gan vieniem atkritumu radītājiem līgumi jāpārslēdz, citiem - nē, pārmaiņas attiecas uz visiem vienādi. Līgums saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir slēdzams par izvedamo tilpumu no katras konkrētas mājas, ievērojot maksu, kas tiek noteikta par svaru. Izvedam tilpumu kubikmetros, bet maksu nosaka par tonnu. Līdz ar to mums ir jāpiemēro koeficients pārejai no tilpuma uz svaru, lai kubikmetrus pārrēķinātu tonnās. Šo koeficientu saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka pašvaldība.Faktiski savākto atkritumu svars vienā kubā var būt dažāds atkarībā no tā, kādi atkritumi tur atrodas. Vairākas Latvijas pašvaldības piemēro mainīgu koeficientu, kas vairāk atbilst reālajai situācijai. Arī Krāslavas pašvaldība pieņēma lēmumu pielietot mainīgu koeficientu. Līdz ar to, savācot atkritumus no atkritumu radītājiem, mēs fiksēsim izvesto atkritumu daudzumu kubikmetros, kas izvests no katra konkrētā klienta. Nododot atkritumus poligonā, katra automašīna tiek nosvērta. Sasummējot no atkritumu radītājiem izvesto kopējo atkritumu tilpumu, par katru mēnesi aprēķināsim koeficientu, kas attiecīgajā laika posmā piemērojams rēķinu izrakstīšanai. Katru mēnesi koeficients mainīsies, bet tas būs atbilstošs reālajai situācijai aizvadītajā mēnesī. Tādā veidā nodrošināsim to, ka atkritumu radītāji samaksā par svaru, kas tiek reāli nodots poligonā. Rēķinus izrakstīsim pēc pakalpojuma sniegšanas.Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 77 (06.10.2017.)