Krāslavas novada centrālā bibliotēka

Krāslava - kultūrvēsturiska pilsēta, kuras pašā centrā atrodas bibliotēka. Krāslavas novada centrālā bibliotēka 8.decemrī svinēs savu 70 gadu jubileju. Lielāko pastāvēšanas laiku tā atradās Rīgas ielā 85 jeb tā saucamajā Maskavas ielā 147. Kopš 2006. gada bibliotēkas mājvieta ir Dīķu ielā 5.

Ienākot bibliotēkā, mani sveicināja smaidīgā Olga. Turpinot savu ekskursiju pa bibliotēku, devos uz otro stāvu, kur atrodas direktores kabinets. Vēlējos uzzināt par bibliotēkas vēsturi un tās darbību tagad. Es pieklauvēju un dzirdēju uzaicinājumu ienākt. Tā es iepazīstos ar mūsu bibliotēkas direktori Valentīnu Magidas. Man radās sajūta, ka šeit esmu gaidīts viesis. Valentīna laipni atbildēja uz viesiem mani interesējošiem jautājumiem. Stāstot par bibliotēkas vēsturi un dzīvi, Valentīna rādīja albumu, kurā apkopota informācija par bibliotēkas vēsturi un svarīgākajiem notikumiem. Izrādās, Krāslavas novada centrālā bibliotēka ir dibināta 1947. gada decembrī ar Krāslavas rajona darbaļaužu deputātu padomes lēmumu. Sākotnēji bibliotēkā strādāja 2 darbinieki, bet 1949. gadā to skaits bija jau četri. Sešdesmito gadu sākumā, kad tika apvienoti Krāslavas un Dagdas rajoni, bibliotēka kļuva par rajona galveno bibliotēku. 1972. gadā tika veikta rajona bibliotēku centralizācija, sākās arī vienota krājuma komplektēšana visam reģionam, jo tika izveidota komplektēšanas nodaļa. Aļona PAVLOVSKATurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 75 (29.09.2017.)