Jā, Latgale ir iespēju reģions!

  • Projekti
  • 28.12.2018 20:08
  • 1630 skatījumi
img

“Ezerzemes” darbs projekta “Latgale – iespēju reģions” ietvaros, ko atbalstīja Ziemeļvalstu Ministru padome, ir noslēdzies. Jā, Latgale ir iespēju reģions! Par to mēs pārliecinājāmies, projekta gaitā intervējot gan esošos, gan potenciālos uzņēmējus, gan apkopojot projekta ietvaros veiktās aptaujas rezultātus. “Latgalei ir potenciāls!” – apgalvo jaunais Krāslavas uzņēmējs Oļģerts Fjodorovs, viens no mūsu intervējamiem, un viņam piekrīt 90% aptaujas respondentu. “Mums nevajadzētu baidīties no kooperēšanās – atslēgas vārds Latgales attīstībai kopumā ir sadarbība”, uzsver jaunā uzņēmēja Evija Vagale.

“Uzņēmējdarbībā arvien pastāv zināms risks, bet ir vairāk jātic sev un jācenšas īstenot savus mērķus. Ja jau sākumā trūks pārliecības, tad nekas neizdosies. Turklāt svarīgi, lai līdzās būtu palīgi – gan tuvinieki, kuri atbalsta, gan eksperti, kuri apmāca un sniedz profesionālus ieteikumus”, pārliecināts Vjačeslavs Volkovs.Mūsu intervētie uzņēmēji atzīst, ka uzņēmējdarbības uzsākšana ir izaicinājums, kas nopietni jāpārdomā; lielākajai daļai atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai ir svarīgs visos līmeņos – sākot no pašvaldības, līdz Eiropas Savienības fondu līmenim. Piemēram, Beatrisei Gabrānei iecerēto biznesu izdevies uzsākt pēc veiksmīgas dalības NVA atbalsta programmā, Svetlanu Pitrāni, Eviju Vagali un Oļģertu Fjodorovu biznesa uzsākšanā atbalstījusi pašvaldība, Pjotrs Kozlovskis saņem ES subsīdijas lauksaimniekiem.Uz jautājumu “Vai esat dzirdējis par atbalstu (pašvaldības, valsts vai Eiropas fondu līdzekļu), kam var pieteikties, uzsākot uzņēmējdarbību Jūsu novadā?” pozitīvi atbild 60% aptaujāto, 25% atzīst, ka pieejamā informācija ir bijusi nepilnīga un tikai 15% to nav ievērojuši. Savukārt apmēram puse no respondentiem uzsver, ka vairāk uzmanības jāpievērš esošo vietējo uzņēmēju popularizēšanai, 40% no aptaujātajiem atzīmē, ka informācijas ir maz, bet 55% saka, ka šādu informāciju iepriekš nav ievērojuši.Par veiksmīgākajām uzņēmējdarbības nozarēm Latgalē aptaujāto domas atšķiras, kā veiksmīgākās tiek minētas tūrisms, mājražošana un lauksaimniecība, bet mazāk veiksmīgas – pasažieru pārvadājumi un medicīnas pakalpojumi.Par preču/pakalpojumu konkurētspējas galveno faktoru mūsu reģionā tiek uzskatītas uz uzticību balstītas attiecības ar klientiem un, salīdzinājumā ar Pierīgas reģionu – zemākas cenas.Lai mazais un vidējais bizness mūsu reģionā attīstītos veiksmīgi, ir jāmazina nodokļu slogs – to apstiprina 45% respondentu. 30% vēlas lielāku atbalstu uzņēmējdarbībai no valsts un pašvaldības, bet 15% uzskata, ka atbalsts ir pietiekams.Pateicamies visiem, kuri piedalījās aptaujā un izteica savas domas par uzņēmējdarbības iespējām un vajadzībām mūsu reģionā.Pateicamies Evijai Vagalei, Pjotram Kozlovskim, Beatrisei Gabrānei, Aleksandram Višņevskim, Oļģertam Fjodorovam, Skaidrītei Rubenei, Svetlanai Pitrānei, Vjačeslavam Volkovam, Vadimam Bogdanovam par intervijām, Zanei Ločmelei, VRG “Krāslavas rajona partnerība” administratīvajai vadītājai, par sniegto informāciju atbalsta iespējām uzņēmējiem LEADER programmas ietvaros, Agitai Svarinskai, Krāslavas novada Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatorei, Tatjanai Mundai, Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatorei, un Inetai Valainei, Aglonas novada domes Attīstības plānotājai, projektu vadītājai, par sniegto informāciju uzņēmējdarbības atbalsta un veicināšanas iespējām pašvaldībās.Esam saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju par projekta “Latgale – iespēju reģions” ietvaros tapušajiem rakstiem, intervijām ar vietējiem uzņēmējiem, tāpēc šo tēmu plānojam turpināt.Lai veiksmes stāsti iedvesmo! Iveta LEIKUMARaksts sagatavots ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Lietuvā atbalstu.