Gribu būt uzņēmējs

  • Projekti
  • 30.11.2018 18:58
  • 1874 skatījumi
img

Uzņēmējdarbības sākšana ir nopietns lēmums. Pirms tam ilgi pārdomāts, svērts un mērīts vai negaidīti pieņemts izaicinājums - katrā gadījumā tam nepieciešams finansējums. Finansējuma iegūšanas iespējas uzņēmējdarbības sākšanai ir ļoti plašas – sākot ar paša sakrātu kapitālu, aizņēmumu kredītiestādē, līdz atbalsta programmām un grantiem. Ir jāiedziļinās un jāvelta laiks, lai atrastu sev piemērotāko iespēju, kā īstenot savu ideju. Protams, finansējums ir nepieciešams ne tikai jaunajiem uzņēmējiem. Investīcijas bieži jāmeklē arī tirgū sevi jau pierādījušiem uzņēmējiem, piemēram, lai ieviestu jauna produkta ražošanu vai attīstītu esošo pakalpojumu, kam pašu kapitālā nav pietiekami līdzekļu.

Atbalsts uzņēmējdarbībaiEiropas Savienības fondu līdzekļiKopš iestāšanās Eiropas Savienībā, jebkuram Latvijā reģistrētam uzņēmumam ir iespēja pretendēt uz Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Eiropas Savienības fondu līdzekļi tiek piešķirti konkursa kārtībā vērtējot projekta pieteikumus, ko iesniedz uzņēmēji, pamatojot sava projekta aktivitāti, dzīvotspēju un citus rādītājus. LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.Plānošanas periodā no 2014.-2020. gadam LEADER pieejas īstenošanu var paplašināt, piesaistot ne tikai Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA), bet arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk - EJZF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) finansējumu vietējā mēroga iniciatīvām un, sekmējot koordināciju, starp dažādiem fondiem vietējā līmenī. Par atbalsta iespējām uzņēmējiem LEADER programmas ietvaros, stāsta Zane Ločmele, vietējās rīcības grupas  (VRG) “Krāslavas rajona partnerība” administratīvā vadītāja:Krāslavas rajona partnerības darbības teritorija ir bijušais Krāslavas rajons, tas ir Krāslavas novads, Dagdas novads un Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagasti Aglonas novadā. Īstenojot LEADER pieeju un piesaistot finansējumu,  Krāslavas rajona partnerība veicina teritorijas uzņēmējdarbības  un labvēlīgas, mūsdienīgas un radošas vides attīstību. ​​​​​ “Krāslavas rajona partnerība” vīzija un darbība vērsta uz to, ka VRG teritorijā dzīvo aktīvi un izglītoti  iedzīvotāji, kuri uzlabo un attīsta dzīves kvalitāti ekonomiskajā, sociālajā, izglītības, kultūras, sporta un vides jomās. Iedzīvotāji aktīvi piedalās izsludinātajos LEADER projektu konkursos, par to liecina īstenoto projektu skaits: 2009. - 2015. g. projektu konkursos izsludināti 875 846 EUR. Īstenoti 97 projekti. 2016.–2018. g. projektiem piešķirti 1,2 miljoni eiro.  Apstiprināti 65 projekti. Vēl 2019. - 2020. g. investīciju apmērs būs 800 000 EUR.  Katrs, kuram ir kāda ideja uzņēmējdarbības sākšanai vai attīstībai, tiek aicināts uz semināriem un konsultācijām:Biedrība "Krāslavas rajona partnerība"
Skolas iela 7, Krāslava, LV 5601
+371 25608232; +371 26195753
kraslavaspartneriba@inbox.lv;  http://www.kraslavaspartneriba.lv;  https://www.facebook.com/kraslavaspartneriba/Banku atbalsts jaunajiem un topošajiem uzņēmējiemLielākajā daļā Latvijas banku ir izstrādātas kredītprogrammas, kas īpaši paredzētas uzņēmumu attīstības veicināšanai – ir programmas, kuras paredzētas uzņēmuma darbības sākšanai, savukārt citas vērstas uz to, lai turpinātu uzņēmuma darbību un attīstību. Jāatceras, ka kredīts bankā ir aizņēmums uz noteiktu laiku un ar konkrētiem nosacījumiem – iegūtie līdzekļi noteiktā laikā būs jāatmaksā.Privātie investoriPrivātos investorus mēdz dēvēt par biznesa eņģeļiem. Tie ir cilvēki, kuri, iepazīstoties ar jums un jūsu biznesa ideju, var izvēlēties tajā investēt savus finanšu resursus. Investoru iesaisti uzņēmuma darbībā nevajadzētu uztvert kā naudas dāvinājumu – visbiežāk viņi, tāpat kā bankas un citas institūcijas, kas izsniedz finansējumu, pievērsīs nopietnu uzmanību biznesa attīstības plāniem un izaugsmes potenciālam. Ja izdodas piesaistīt idejai savu biznesa eņģeli, bieži vien var paveikties un jūs saņemsiet vairāk nekā tikai finanšu resursus – investori ir ieinteresēti uzņēmuma attīstībā, tāpēc labprāt dalīsies arī ar savu pieredzi un kontaktiem, kas varētu izrādīties ārkārtīgi noderīgi biznesa sākotnējās attīstības posmā. LatBAN - Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls - https://www.facebook.com/latban/Kolektīvā finansēšanaCrowdfunding (kolektīvā finansēšana) ir viens no modernākajiem finanšu pakalpojumiem. Kolektīvās finansēšanas darbības princips ir vienkāršs – īpašās interneta vietnēs uzņēmējiem ir iespēja piesaistīt līdzekļus no cilvēkiem visā pasaulē. Jebkurš, kuram ideja šķiet ievērības cienīga, var investēt savus finanšu resursus tās attīstībā. Šādus pakalpojumus bieži vien izvēlas jaunie uzņēmēji, kuru produkts ir pārāk specifisks, lai piedāvātu to klasiskajām finanšu institūcijām, vai arī kuri dažādu iemeslu dēļ nav kvalificējušies finansējumam citur. Latvijas kolektīvā ieguldījuma platformas ideja, kas šobrīd, apvienojoties diviem līdzīgiem projektiem “idejuarmija.lv” un “mecenats.lv”, ir kļuvusi par “Projektu banku”. https://projektubanka.lv/.Biznesa inkubatorsAtkarībā no uzņēmuma darbības veida, iespējams, laba ideja ir iesaistīties kādā no biznesa inkubatoriem, kuri pēdējo gadu laikā iekarojuši savu vietu Latvijas uzņēmējdarbības vidē. Biznesa inkubatori finansējumu biznesam nesniedz, taču tajos var saņemt citu atbalstu uzņēmējdarbības nodrošināšanai – galvenokārt tās būs lielas atlaides, piemēram, biroja telpu nomai, biznesa vadības konsultācijām vai grāmatveža pakalpojumiem. Ja jaunajā uzņēmumā paredzamas lielas administratīvās un telpu izmaksas, šī būs laba iespēja ietaupīt prāvas naudas summas. Rēzeknē: https://www.facebook.com/LIAARezekne/. Daugavpilī: https://www.facebook.com/LIAADaugavpils/Valsts atbalsta programmasJaunajiem uzņēmējiem ir pieejamas arī daudzveidīgas valsts atbalsta programmas, piemēram, attīstības finanšu institūcijas "Altum" uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības atbalsta programma. https://www.altum.lv.Pašvaldību atbalsta programmasKādā no nākamajiem rakstiem tiks pastāstīts par pašvaldību atbalstu uzņēmējiem Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados.Raksts sagatavots ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Lietuvā atbalstu.  Iveta LEIKUMARakstā izmantoti interneta resursi.