Pagātnes bagātība

Konstantinovas pagasta bibliotekāre Ilona Augustova ir veikusi vērtīgu darbu, apkopojot informāciju par vēsturiskām skolām savā pagastā un noformējot stendu ar laikmeta liecībām fotogrāfijās.

Kā zināms, līdz 2. Pasaules karam tagadējā Konstantinovas pagasta teritorija ietilpa bijušajā Dagdas pagastā un 1920./1921. mācību gadā šajā teritorijā darbojās pat sešas skolas, kurās kopā bija septiņi skolotāji! Bet cik daudz bija bērnu! Piemēram, Sčedrātu skolā mācījās 40 skolēnu (viens latvietis, 29 krievi un 10 poļi); Konstantinovas skolā — 75 skolēni (45 latvieši, viens vācietis un 29 poļi); Bogdānu skolā — 27 skolēni (25 latvieši, divi poļi).

Pirmā skola tagadējā Konstantinovas pagastā atvērta Sčedrātos 1904. gadā, kas vēlākajos gados pārvietota uz Aleksandrovu un 1973. gadā slēgta. Starp citu, 20. gadsimta 30. gados Kon-stantinovā darbojās arī Dagdas lauksaimniecības skola (1956. gadā pārdēvēta par Dagdas lauksaimniecības tehnikumu). 1970. gadā tehnikumu slēdza, bet mācības nepabeigušie agronomi, kā arī vairāki likvidētā tehnikuma pasniedzēji un darbinieki pārcēlās uz Malnavas sovhoztehnikumu. Pilnīgāku priekšstatu par skolām var gūt Konstantinovas pagasta bibliotēkā.

Juris ROGA