Krimināls, notikumi

Laika periodā no 10.08.2022. līdz 17.08.2022. Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 65 notikumi, no tiem svarīgākie:

10.08.2022. tika uzsākts kriminālprocess atbilstoši Krimināllikuma 177.panta pirmajai daļai par to, ka Krāslavas novadā, nenoskaidrotas personas, izmantojot L.P. uzticēšanos, ar viltu izkrāpa no viņas naudas līdzekļus un nelikumīgi noformēja aizdevumu. Notiek izmeklēšana.12.08.2022. tika reģistrēta informācija par to, ka Krāslavas nov., Bērziņu pag., no traktora  tika nolieta degviela (20l). Ziņots informācijai.14.08.2022. tika uzsākts kriminālprocess atbilstoši Krimināllikuma 18.nodaļai par to, Krāslavas nov., Andzeļu pag., iespējams tika nodedzināta pirts. Notiek izmeklēšana.16.08.2022. tika uzsākts kriminālprocess  atbilstoši Krimināllikuma 1681.pantam par to, ka Krāslavas novadā, Šķeltovas pag.,  persona pārkāpa Daugavpils tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Notiek izmeklēšana.Minētajā laika posmā reģistrēti vairāki notikumi par konfliktsituācijām, pieņemti lēmumi par nošķiršanu.Diāna Kononova,Krāslavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka vietnieces p.i.