Krimināls, notikumi

Laika periodā no 09.03.2021. līdz 16.03.2021. Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 68 notikumi, no tiem svarīgākie:

Tika uzsāktas 21 administratīvās lietvedības par ārkārtas situācijas noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu un tika pārbaudītas kopumā 17 tirdzniecības vietas un frizētavas, ar nolūku pārbaudīt vai netiek pārkāpti sanitāri higiēniski un epidemioloģiskie noteikumi.• 14.03.2021. Tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 13.nodaļas, par to, ka Krāslavas novadā, Kaplavas pagastā Vecborne, ugunsgrēkā laikā mājā tika atrasts vīrieša līķis.• 10.03.2021. Tika uzsākts kriminālprocess pamatojoties uz Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas iesniegumu, par to, ka vīrietis no Krāslavas izvairās no uzturlīdzekļu izmaksas saviem bērniem.