Krimināls, notikumi

Laika periodā no 19.03.2020. līdz 25.03.2020. Krāslavas iecirknī tika reģistrēts 51 notikums, no tiem:

• 20. martā Krāslavas nov., Kaplavas pag. reģistrēts kūlas dedzināšanas fakts 5000 m2 platībā.

• 23. martā Krāslavā nezināmas personas nozaga V.K. maku ar bankas karti un mobilo telefonu.

• 24. martā uzsākta administratīvā lietvedība, ka Krāslavā notiek nelikumīga alkohola aprite.

• 25. martā Krāslavas nov., Kaplavas pag., īpaši aizsargājamā dabas teritorijā tika konstatēta nelikumīga koku cirte.

• Laika posmā no 19.03.20. – 25.03.20. ir reģistrēti 5 notikumi par to, ka personas ir atgriezušās Latvijā no dažādām valstīm un neievēro pašizolācijas noteikumus, kā arī Krāslavas Romas katoļu baznīcā 25. martā notika dievkalpojums.