Krimināls, notikumi

Laika periodā no 30.10.2019. līdz 06.11.2019. Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 52 notikumi, no tiem būtiskākais:

Tika reģistrētas vairākas degvielas zādzības no kravas mašīnām: naktī uz 30. oktobri tika nolieta degviela no divām automašīnām Scania, kas atradās Krāslavā, Rēzeknes ielā 36. Analoģisks gadījums noticis naktī uz 5. novembri, kad pazuda degviela no citas Scania, kas atradās Rēzeknes ielā 49. Par visiem gadījumiem tika uzsākti kriminālprocesi, notiek vainīgo personu noskaidrošana.
Atskaites periodā tika konstatēti vairāki konflikti, kuru risināšanai tika izsaukti policijas darbinieki. Viens no tādiem notika 1. novembrī starp diviem Indras pagasta iedzīvotajiem, kura laikā tika izteikti draudi dzīvībai, kā rezultātā viens no vīriešiem tika aizturēts.