Novērtēts koru mākslinieciskais sniegums un izaugsme

img

Lai sekmētu bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, ik gadu pavasarī notiek Latvijas izglītības iestāžu koru konkursi.

Dziedošā saime, kas gatavojas XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, mūsu novadā ir diezgan kupla, jo kopā 1.-11. klašu šobrīd dzied 200 pilsētas skolu audzēkņi. Šogad 1.kārtas konkursā Krāslavas novadā, kas notika 22. martā Krāslavas KN, Konkursā 3 kori izdziedāja Svētku repertuārā iekļautās dziesmas, kuru skanīgumu, kora kopiespaidu, vokālo sniegumu, tehnisko un māksliniecisko izpildījumu vērtēja komisija 3 kordiriģentu sastāvā: Olga Grecka, jauktā kora “Krāslava” diriģente, vokālo ansambļu vadītāja, Krāslavas Mūzikas skolas direktore, Silvija Stivriņa, mūzikas skolotāja, folkloras kopu vadītāja un Alisa Jevsejeva, mūzikas skolotāja, vokālo ansambļu, popgrupu vadītāja. Tika izdziedātas I. Kalniņa, Z.Liepiņa, M.Brauna dziesmas, latviešu tautasdziesmas J. Mediņa, P. Plakida apdarē.

Piedalījās novada zēnu koris “Bundzinieki” (tajā dzied bērni no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas pamatskolas), Krāslavas pamatskolas 5.-9. klašu koris “Lira” un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.-11. klašu koris, atbilstoši vērtējumam, saņemot 1. pakāpes diplomus. 

1.-4. klašu kori no pamatskolas un Varavīksnes vidusskolas konkursā nepiedalījās, bet dziedāja pašu izvēlētas kora dziesmas no sava repertuāra, kopīgi nodziedot latviešu tautasdziesmu Ē.Siliņa apdarē ’’Stūru stūriem tēvu zeme’’.

Paldies, koru diriģentēm, Ilonai Aprupei, Ritai Andrejevai (arī mūzikas skolotāju MA vadītājai), Nadeždai Tadello un koncertmeistarei Allai Kuzmičai par ieguldīto darbu padziļinot interesi par kora dziedāšanas tradīciju saglabāšanu mūsu novadā. Vērtēšanas komisijas pārstāves, uzrunājot koristus pēc kopdziesmām, akcentēja patīkamo sniegumu, sirsnīgo dziedājumu, brašos zēnus, vokālo un attieksmes izaugsmi, radošumu un novēlēja turpināt dziedāt, mācīties jaunas dziesmas, dziedāt ar prieku un no sirds.

Uz 2. kārtas konkursu Latgalē, kas notika 2019. gada 3. aprīlī Daugavpilī vērtēšana komisija deleģēja gan 5.-9., gan 5.-11. klašu korus. Rezultāti nelika vilties, Krāslavas pamatskolas 5.-9. klašu koris “Lira” ieguva 2. pakāpi (39,14 punkti), diriģente Ilona Aprupe un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.-11. klašu koris ieguva 1.pakāpi (40.00 punkti), diriģente Rita Andrejeva. Arī pašas koru vadītājas ir gandarītas. Atzinīgus vārdus par visiem Latgales koriem (kopā startēja 24 kori) noslēgumā izteica un uzslavēja par labi ieguldīto darbu, gatavojoties 2020. gada Svētku lielkoncertam Mežaparkā, mākslinieciskais vadītājs Edgars Vītols.

Lai šie rezultāti un pieredze Latgales reģiona konkursā vēl vairāk iedrošina skolotājus, vecākus un pašus koristus pilnveidot koru māksliniecisko izaugsmi, audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas. Motivācija, prieks un laimes sajūta, tādas izjūtas ir daudzos koristos, lai tās nepazūd, dziedot ikdienas mēģinājumos, skolu pasākumos, kopmēģinājumos un koncertos. Lai dziedošs pavasaris visiem mūsu novada koriem un to diriģentiem!


 Sanita KUMPIŅA, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatore Krāslavas novadā,  Krāslavas BJC metodiķe