Grāmatas Latgalei

2. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika apgādā “Madris” divu tikko iznākušo grāmatu, kas veltītas Latgales kultūrai, atvēršanas svētki.

Grāmata “Kāzas Latgalē” stāsta, kā agrāk precējās Latgalē, kā guldināja un modināja jauno pāri, kā tika noņemts vainadziņš un citas ar senajām kāzām saistītas tradīcijas. Grāmatā pievienots arī profesores sarakstīts kāzu uzvedums, kas 2005. gadā notika Jasmuižā un ko var izspēlēt īstās kāzās. Grāmatā ir fotogrāfijas no Preiļiem, Līvāniem un Arendoles.

Rakstu krājums “Vārkava: tradicionālā kultūra un mūsdienas” (sastādītājas Janīna Kursīte un Jolanta Stauga) atspoguļo LU pētnieku un studentu 2004. un 2005. gada vasaras zinātniskajās ekspedīcijās Preiļu rajona Vārkavas novadā un Vārkavas pagastā savākto materiālu: atainota Vārkavas daba, redzama arheoloģija, katoļu draudzes baznīcas, ievīta novada etnogrāfija, jūtama izloksne, dzīvesstāsti, tradīcijas, folklora, sakrālā topogrāfija, studentu redzējums uz šo novadu.

Kāpēc tik liela uzmanība Preiļu pusei? Tāpēc ka pati autore Janīna Kursīte-Pakule dzimusi Arendolē 1952. gada 2. martā mājās, nevis slimnīcā (tas jau tiem laikiem netipiski), bet dzimšanas diena iereģistrēta 8. martā. Divas dzimšanas dienas, divi uzvārdi, dubults dzīvesspars, nenogurstošs savas dzimtās puses slavinājums. Kopējais publikāciju skaits pāri par 400, turpat desmits grāmatu. Pavisam nesen izdota “Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene”. Profesore Janīna Kursīte visdažādākajos avotos (vecās vārdnīcās, literatūrā, ekspedīcijās) atradusi un cēlusi gaismā aizmirstus latviešu valodas vārdus. Tie ir veci, sen aizmirsti vārdi vai vārdu piemirstas nozīmes un jaunvārdi, protams, arī.

Janīna Kursīte bijusi ekspedīcijās Kurzemē, kur kopā ar studentiem meklējusi un pētījusi kuršu ķoniņus (kuršu valdnieku pēctečus, kas pēc Kurzemes pakļaušanas Livonijas ordenim 13. gadsimtā saglabāja brīvību un daļu zemes. Ķoniņu ciemu iemītnieki bija saņēmuši no ordeņa lēņu grāmatas).

Profesore par savu devumu literatūrzinātnē saņēmusi šādus apbalvojumus: LZA V. Plūdoņa balvu latviešu li- teratūrzinātnē (1998.g.), Baltijas asamblejas balvu (1999.g.) Apbalvota ar Lietuvas Ģedimina ordeni (2001.g.).Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes dekāne, profesore, Dr.habil.philol. Janīna Kursīte-Pakule 2007. gada martā ieguva Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiras Ordeņa virsnieka apbalvojumu.

Divu jaunāko grāmatu atvēršanas svētkos Janīna Kursīte-Pakule, kā pati izteicās, jutās gluži kā kāzās: tik daudz bija sveicēju un ziedu, ka Rīgas Latviešu biedrības nama zālē smaržoja kā oranžērijā, bet ciemiņiem pat pietrūka sēdvietu.

Ērika STEPIŅA