Pensionāri arī grib zināt

Krāslavas novada centrālās bibliotēka nokomplektējusi kārtējo pensionāru grupu, kuras dalībnieki apgūs informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaņas.

Kursu vadītāja būs iestādes datortīkla sistēmas administratore Ilona Cabule.
Kursiem bija pieteikušies turpat divi desmiti gribētāju, bet, kā tas dzīvē parasti notiek, daļa vēlāk atteicās, tālab grupa nav tik liela, taču tās galīgās aprises būs redzamas pēc pirmajām nodarbībām. Organizatoriskajā sanāksmē kursu dalībniekus uzrunāja centrālās bibliotēkas vadītāja V. Magidas, kura akcentēja, ka šie kursi to dalībniekiem ir bezmaksas, tā esot bibliotēkas labdarība. Neskatoties uz to, ka nekāda maksa netiek prasīta, kursi ir kvalitatīvi, programma sastādīta, ņemot vērā pensionāru vēlmes un intereses.

Līdz šim bibliotēkā datoru un interneta lietošanas gudrībās ir apmācīta viena ārstu grupa, kā arī divas pensionāru grupas. Vēlēdamies nostiprināt un padziļināt iegūtās zināšanas, aktīvākie pensionāri izveidoja savu interneta klubiņu NEXT, kurā pulcējas reizi divās nedēļās. Viņi jau ir gana zinoši, datoru izmanto aktīvi un dažādām vajadzībām, viņiem rodas daudz jaunu jautājumu datorspeciālistam.

Pensionāri, kuri jau izgājusi šos kursus, sacījuši, ka tas pusotrs mēnesis viņiem bija ļoti nepieciešams visādā nozīmē, pirmām kārtām tā bija iespēja iziet no mājām un satikt domubiedrus, risināt sarunas, diskutēt, kopīgi pasēdēt pie tējas tases. Vārdu sakot, dators un internets viņus padarīja jaunākus un aktīvākus.

Juris ROGA