Mūsu novadnieka stāsts iz vēstures. Ignatijs Buko “Atmiņas par Pirmo pasaules karu”

img

Iesaukšana armijā un dienesta laiks Savā dzīvesvietā Bolderājā es saņēmu pavēsti no Drisenas apriņķa militārā komandiera. Mani informēja, ka man būs jāpilda militārais dienests, tāpēc 1913. gada 15. oktobrī man ir jāierodas pulcēšanās vietā Drisā (Verhņedvinskā). Neilgi pirms iesaukšanas saņēmu darbā aprēķinu un aizbraucu uz dzimteni pie tēva.

Mūsu Skuķu ciematā bija tikai četri iesaucamie, vienam bija ārsta izziņa. Drīz pienāca laiks doties uz iesaukšanas punktu. Kad pagasta darbinieki brauc uz Drisu (vecākais, lietvedis vai citi), viņi vienmēr apstājas Mihalkā. Mihalkā bija vieta, kur novietot zirgu, uzlikt patvāri, varēja atrast arī ko citu (degvīnu). Iebraucamo sētu nebija, atbraucēji brauca pie paziņām, un mūsu pagastam Drisā tāds bija ebrejs Mihalka. Šeit ieradās pagasta vecākais Sadovičs, lietvedis Hlebovičs (lai uzņemtu jauniesaucamos), un mēs - jauniesaucamie. Un iesaukšana karadienestā sākās. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

(turpinājums sekos)

 

Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.17

Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv