Fantāzijas lidojums

Radošās fantāzijas lidojums nepazīst robežu. Lūk, arī fotoklubs “Zibsnis” kārtējo reizi patīkami pārsteidza Krāslavu, piedāvājot skatītāju vērtējumam... antīko varoņu galeriju. Sengrieķu slavenību mākslas portretos viegli var pazīt mums labi zināmo cilvēku sejas, kas padara fotoizstādi īpaši šarmantu. Fotogrāfu un modeļu triju mēnešu ilgais un sasprindzinātais darbs vainagojās panākumiem.

Atzītais fotomākslinieks Anatols Kauškals kā vienmēr ir pieticīgs kolektīvā rezultāta vērtējumos. Studijas vadītājs norādīja, ka šoreiz ar ļoti sarežģīto uzdevumu veiksmīgi tika galā fotogrāfes Gunta Čižika un Oksana Kovaļčuka. Režijas un gaismas regulēšanas pro- cesā viņam palīdzēja drosmīgā projekta vadošā dizainere Jeļena Bluse, kā arī Inga Pudnika, Aina Dzalbe, Jeļena Pašķeviča, Oksana Avotiņa, Julianna Moisejenkova, Ivars Geiba, Dainis Platacis, Andris Stašāns un Vladimirs Bluss. Pasteidzieties apskatīt izstādi kultūras nama zālē!

Aleksejs GONČAROVS